Un loc al siguranței

Iosif Anca

Numele Domnului este un turn tare; cel neprihănit fuge în el şi stă la adăpost”

(Proverbe 18:10)

 

 

Pentru cei din antichitate, o cetate cu un turn de scăpare era cea mai puternică posibilitate de apărare. Echivalentul din vremea noastră este un buncăr antiatomic. Însă atunci şi acum, cea mai veche dar şi cea mai modernă, cea mai puternică şi singura total sigură locaţie de apărare este Numele Domnului. În acelaşi timp este şi cea mai plăcută, căci ocrotirea Domnului nu este determinată de provizii limitate sau alte griji, căci te poţi bucura în Domnul, aşa cum cânta profetul (Habacuc 3:17,18). Şi totuşi turnul ce poartă inscripţia Numelui Domnului deşi este aproape, căci „Domnul este lângă toţi cei ce-L cheamă...cu toată inima”(Ps 145:18), „...un loc de scăpare în ziua necazului...” (Naum1:7) pentru mulţi este nevăzut şi neştiut.

Evident că nu este vorba de vreo construcţie, fie ea considerată oricât de sacră, căci şi Templul de la Ierusalim a fost dărâmat şi cei asediaţi în el în anul 70 e.n. au fost ucişi. Turnul „Numele Domnului” nu este o denumire seacă, ci arată pe scurt atributele divine. Numele Domnului este: Dumnezeul cel Atotputernic (Geneza 17); Dumnezeul cel veşnic (Gen. 21); Domnul care va purta de grijă (Gen.22), Domnul care vindecă (Exod 15); Dumnezeul oştirilor (Ps. 84)... . Turnul, fortăreaţa divină este aşadar scăparea, rezolvarea pentru toate problemele ce produc teamă sau creează necazuri şi chiar moarte.

El este plin de uşi de acces pentru a oferi în orice situaţie izbăvirea. Atenţie însă, accesul în acest „turn tare” este permis numai celui cu certificatul de neprihănire vizat la zi. Altfel, pe uşa unde îţi vei da seama că dacă intri ai găsi rezolvare pentru problemele tale, nu eşti lăsat să intri. De aceea cine vrea sa se „aboneze” la oferta Psalmului 91 (pentru lămuriri trebuie lecturat) trebuie să se prezinte mai întâi la poarta „Domnul neprihanirea noastră” (Ier. 23:6) unde urmând instrucţiunile din Ps. 15 şi 24 va primi „ binecuvântarea Domnului, starea dupa voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii Lui” (Ps. 24:5).

După ce ai găsit cetatea de scăpare şi ai fost acceptat în ea poţi să fii fără nici o teamă oricine te-ar urmări, oricum ai fi împresurat, orice probleme ai avea. Să ne gândim la adăpostul (ocrotirea) Domnului, de care mulţi au avut parte. Să ne amintim de David, care a fost înconjurat de două ori de Saul, dar şi de psalmi pe care i-a compus înălţând Numele Domnului care l-a ocrotit. Să nu uităm de minunea din Dotan, când sirienii au înconjurat pe Elisei şi să nu avem teama slujitorului său, căci fie că-i vedem , fie ca nu, îngerii Domnului sunt la datorie. Să citim de asemenea pentru a ne solidifica încrederea în Domnul, evenimentele prin care a trecut apostolul Pavel.

Lângă toate acestea, să adăugăm experienţe contemporane şi să ne rugăm pentru vremurile apocaliptice ce urmează, când Numele Domnului va fi unica ocrotire în tot universul. Grija noastră trebuie să fie păstrarea neprihănirii, rămânerea în voia Domnului, iar partea Domnului va fi ocrotirea noastră desăvârşită şi păstrarea pentru Împărăţia veşnică.

Pe această temă, meditaţi, în final la cele spuse, scrise şi trăite de David : „Dar eu voi cânta puterea Ta; disdedimineaţă, voi lăuda bunătatea Ta. Căci Tu eşti un turn de scăpare pentru mine, un loc de adăpost în ziua necazului meu. O, Tăria mea ! pe Tine Te voi lăuda, căci Dumnezeu, Dumnezeul meu cel prea bun, este turnul meu de scăpare” (Psalmul 59:16-17).