Lecția 10. Lupta în câmpul Evangheliei

INTRODUCERE

1. Frontul din familie, biserica locală şi până  la marginea pământului – o luptă ce necesită putere (Fapte 1:8; Matei 10:32-36)

2. Această  luptă este suma, rezultatul luptelor interioare (2 Corinteni 11:28-29)


I. PREZENTAREA LUPTELOR

A. Domenii de luptă

1. Lupta poftelor rivale (Iacov 4:1-2; 1 Corinteni 3:3)

2. Lupta cu cei de afară (2 Corinteni 7:5; Romani 15:30-32)

3. Lupta în suferinţe (Evrei 10:32-34; Apocalipsa 2:2-3)

4. Lupta pentru vestirea Evangheliei (1 Tesaloniceni 2:1-2; Filipeni 2:22-30)

5. Lupta pentru păstrarea adevărului Evangheliei (Iuda 1:3; Filipeni 1:27-28, 30)

6. Lupta directă împotriva demonilor (Efeseni 6:12; Luca 4:1-13, 34-35)

B. Acţiuni de luptă

1. Pregătirea pentru luptă - echipament şi antrenament (Ezechiel 13:5; Psalmul 18:39; 144:1; Fapte 4:29-31)

2. Ordinul pentru luptă (2 Cronici 14:8-17; Numeri 10:9; Neemia 4:20; 1 Timotei 1:18)

3. Alianţe şi conduceri (Judecătorii 1:3; 10:18; Neemia 4:14-16; Galateni 2:1-2, 7-10)

4. Intervenţii dumnezeieşti directe  (Psalmul 35:1; Judecătorii 5:20; Fapte 12:7-9)

C. Rezultate

1. Bătălii (2 Samuel 10:9-12; 11:25; Iosua 7:5; 8:24)

2. Biruinţe (Deuteronom 3:18-22; Isaia 8:9-10; Proverbe 21:31)


II. EXEMPLE BIBLICE

A. Înfrângeri

1. Israel –  o luptă fără Dumnezeu (1 Samuel 4:1-11)

2. Fiii lui Efraim – viteji dar păcătoşi (Psalmul 78:9; 2 Cronici 25:7-8)

3. Fiii lui Sceva – lucrători neautorizaţi (Faptele Apostolilor 19:13-17)

B. Biruinţe

1. Iosua – biruinţe prin rugăciune (Exodul 17:9-15; Iosua 1:5-9; 6:6-17; 10:7-11, 25)

2. Ionatan – biruinţe prin oameni împuterniciţi de Duhul  (1 Samuel 13:2-3; 14:1, 6,15, 23; 2 Samuel 1:23;  explicaţii: 1 Samuel 10:26; 18:3-4)

3. Ieremia – biruinţele  în luptele cu un popor apostat (Ieremia 1:17-19; 15:16-21; 20:10-11; 40:4)

4. Pavel – biruinţe în lucrarea misionară (Coloseni 1:29; 2:3; 1 Corinteni 15:32; Faptele Apostolilor 16:18, 25) 

ÎNCHEIERE

1. David (lupta) – Solomon (pacea) de la cort (front) la Templu se schimbă hainele de luptători – rămâne doar „cununa” (1 Cronici 17:8-9; 28:3; Isaia 9:5; 2 Împăraţi 4:7)

2. Armata e frumoasă să o vezi, dar  cine e gata de luptă?  (Judecătorii 5:1-2,9, 31)