Lecția 09. Lupta interioară

INTRODUCERE

1. Omul: o imensitate compusă şi concentrată (model computer – Evrei 4:12b)

2. Lupta individuală spirituală (Romani 7:22-23)


I. PREZENTAREA LUPTEI

A. Acţiunile în firea noastră (trebuie cunoscute, identificate – Romani 7:18a)

1. Urmările (stările) robiei (Romani 7:14; 6:12, 14)

2. Acţiunea  poftelor (Proverbe 25:28; 16:32; Iacov 4:1-2)

3. Acţiuni demonice directe în duh, trup (Luca 11:24-26; 1 Petru 5:8)

B. Acţiunile Duhului

1. Îndemnuri – călăuzire (Romani 8:1); permanenţa umblării prin Duhul (Galateni 5:25)

2. Oferirea informaţiei – pregătirea pentru luptă (1 Timotei 1:18; Faptel 20:22-24); valoarea informaţiei (2 Împăraţi 6:8-12)

3. Manifestarea puterii (2 Corinteni 10:3-5; Iacov 4:7; 1 Petru 5:9-10)

C. Atitudinile credinciosului

1. Fereşte-te de poftele trupului (1 Petru 2:11; Iacov 4:1)

2. Luptă-te până la sânge - ca martirii (Evrei 12:3-4; Apocalipsa 12:11)

3. Acţionează după   principii divine (2 Timotei 2:5; Apocalipsa 19:11)

D. Rezultate

1. Suferinţă (Apocalipsa 2:10; Evrei 10:32; Filipeni 1:29-30); osteneli (2 Corinteni 11:27)

2. Biruinţă (Romani 8:37; Apocalipsa 15:2)


II. EXEMPLE BIBLICE  (există o interferenţă a luptelor interioare cu lupta din câmpul Evangheliei)

A. Negative

1. Cain – accesul diavolului şi efectele lui (Genesa 4:7, 9-10; 1 Ioan 3:12)

2. Saul – un om muncit de un duh rău (1 Samuel 10:27; 11:12-13; 15:17; 16:14; 18:8-11; 28:6-8)

3. Iuda – omul cu păcate ascunse, robul Diavolului (Ioan 12:4-7; 13:2, 27; Luca 22:3-6)

B. Pozitive

1. David – biruinţa în lupte sufleteşti (Psalmul 39:1-2; 62:1-2, 7; 143:3-9)

2. Iov – biruinţa asupra scopului Satanei (Iov 2:5, 10;  7:12-14; 19:12-19; 30:27-31 –)

3. Pavel – apostolul în luptă cu sine (Romani 7:22-25; 1 Corinteni 9:25-27; 2 Timotei 4:7)


ÎNCHEIERE

1. Învinge-te pe tine însuţi! (Marcu 8:34-36); recunoaşte inamicul intern şi prin puterea Domnului alungă-l! (Romani 7:21; Marcu 1:25). Cere-i Domnului să rămână înăuntrul tău şi să conducă lupta până la capăt! (Efeseni 6:10-13)

2. Finalul biruitor al luptei va fi viaţa veşnică (1 Timotei 6:12)