Lecția 07. Sabia Duhului

INTRODUCERE

1. Sabia Duhului – arma creştinului pentru orice lucrare (2 Timotei 3:16-17); o armă spirituală (2          Corinteni 10:4)

2. Cuvântul lui Dumnezeu - Glasul Domnului - Biblia (Psalmul 29:3-9). Cuvântul credinţei – proclamat     în Numele lui Isus (Romani 10:8)


I. SABIA – PREZENTARE

A. Materialul săbiei - conţinutul şi dimensiunea Cuvântului  (Apocalipsa 22:18-19)

1. Cuvântul are valori multiple; El este pâine (Ioan 6); medicament (Psalmul 107:20; foc, ciocan ( Ieremia 23:29); metal preţios (Psalmul 12:6; Proverbe 30:5).

2. Cuvântul este veşnic (1 Petru 1:23) şi este transmis prin Duhul (2 Petru 1:21)

B. Taberele de război (în cer şi pe pământ – Isaia 34:1-8)

1. Purtătorii sabiei sfinte (1 Samuel 3:1, 7; 13:22; Psalmul 68:11;  Fapte 6:4; 2 Timotei 2:9)

2. Adversarii – oastea lui Satan (Deuteronom 32:41-42; Efeseni 6:12)

C. Folosirea săbiei  (lovire şi apărare - 2 Corinteni 6:7)

1. Utilizarea Cuvântului, mai de preţ ca jertfele (1 Samuel 15:22), dar cu devotament şi dreptate  (2 Timotei 2:1-15)

2. Mânuirea sub puterea Duhului (Fapte 1:8; 4:29, 31;  2 Samuel 23:9-10)

3. Între binecuvântare şi blestem (Ieremia 48:10; Habacuc 3:8-9; Matei 10:19-20; Ioan 16:13)

4. Modelul rostirilor profetice (Ieremia 1:9; 5:14; Numeri 22:38; 2 Samuel 23:1-2)

D. Strălucirea săbiei (biruinţa)

1. Lumina de după mahramă (2 Corinteni 3:7; 4:6)

2. Biruinţa vieţii şi învierii (Ioan 8:51; Psalmul 149:6-9)


II. EXEMPLE BIBLICE

A. Negative  (învinşi)

1. Saul – împăratul fără „sabia lui Dumnezeu” (1 Samuel 15:23, 26; 1 Cronici 10:13-14)

2. Imeneu, Filet, Alexandru – oameni care şi-au „pierdut” săbiile (1 Timotei 1:20; 2 Timotei 2:16-18)

3. Satana – folosirea ilegală a săbiei  ( în ispitire - Matei 4:6;  în înşelare - 2 Corinteni 11:13-15 )

B. Pozitive (biruitori - 1 Ioan 2:14)

1. Isus Hristos – marele purtător al „sabiei Cuvântului”  (Apocalipsa 19:15; Psalmul 45:3; Luca 24:19, 27; Marcu 1:23-27)

2. Moise şi Aaron – purtătorii „sabiei lui Dumnezeu” împotriva zeilor Egiptului (Exodul 9:20-21; 18:9-11)

3. Proorocul din Iuda -  Cuvântul, o sabie cu două tăişuri (1 Împăraţi 13:2,9, 26)

4. Ghedeon - „sabia Domnului şi a lui Ghedeon”(Judecătorii 7:18, 20)


ÎNCHEIERE

1.          Sabia Domnului – „laser” divin şi putere de izbăvire (Luca 1:37; Psalmul 17:13; Evrei 4:12)

2.          Cuvântul lui Dumnezeu este puterea Lui  prin Duhul -  pusă în gura luptătorilor săi (1 Corinteni 2:12-14; Ioan 12:48-50)