Lecția 06. Coiful nădejdii

INTRODUCERE

1.      Coiful – protecţia capului, minţii (Efeseni 6:17; 1 Tesaloniceni 5:8)

2. Nădejdea (1 Corinteni 13:13) pentru viitorul imediat (Ieremia 29: 7, 11)  şi  viitorul veşnic (Efeseni 4:4)


I. NĂDEJDEA – PREZENTARE

A. Istoria nădejdii

1.            Deznădejdea (lipsa speranţei) – opera Satanei (Efeseni 2:12)

2.     Nădejdea salvării / mântuirii - frânghia salvării (Psalmul 40:1; 130:7; Proverbe 23:18; Evrei6:18,19)

B. Omul fără nădejde (Ieremia 17:9)

1. Manifestări: întristare (1 Tesaloniceni 4:13); abandonarea luptei (Daniel 11:30)

2. Cauze: lipsa mijloacelor şi / sau împlinirilor (Proverbe 11:7; Eclesiastul 2:20; 9:4; Iov 27:8)

C. Omul „plin” de nădejde  (copii - Coloseni 3:21; părinţi - Proverbe 19:18; Ieremia 31:17; famei - 1 Petru 3:5; văduve - 1 Timotei 5:5)

1.      Motive:

 a) făgăduinţele Cuvântului (Romani 15:5; Evrei 6:18-19; Psalmul 119:49-50)

 b) neprihănirea (Proverbe 14:32; Iov 4:6; Romani 5:4)

2.      Manifestări: mărturisirea (1 Petru 3:15; Evrei 10:23); curăţirea (1 Ioan 3:3; Psalmul 119:166)

D. Efectul nădejdii în luptă (puterea)

1. Rezistenţa răbdării (Romani 8:25; Iov 5:16; 2 Corinteni 4:8)

2. Puterea de a îmbărbăta pe alţii (1 Tesaloniceni 5:14; Psalmul 27:14)

E. Binecuvântarea (frumuseţea coifului)

1. Aduce bucuria- fericirea (Romani 5:2; 12:12; Psalmul 146:5); „fericita noastră nădejde” (Tit 2:13)

2. Atrage iubirea specială a Domnului (Psalmul 33:18; 147:11)


II. EXEMPLE BIBLICE

A. Negative

1.      Evreii în Egipt – deznădejdea robiei (Exodul 2:23; 4:31; 6:9; 15:1)

2.      Cananiţii – oameni fără Dumnezeu şi fără nădejde (Exodul 15:5; Iosua 2:11)

3.      Nădejdi înşelătoare (Ieremia 7:4, 8; Luca 24:21; Psalmul 62:10; 1 Timotei 6:17)

B. Pozitive

1.          Avraam – asocierea dintre nădejde şi credinţă (Romani 4:18-21; Evrei 11:1, 19)

2.          Iov – omul la limita nădejdii pământeşti (Iov 6:11, 26), dar cu nădejdea învierii, vieţii veşnice (Iov 17:1, 11-16)

3.          Pavel – evreul şi nădejdea (Fapte 24:15-16; 27:20, 25; 28:20; 2 Corinteni 1:8-9; 13:6; Filipeni 2:19)


ÎNCHEIERE

1.      Dumnezeul nădejdii, prin  puterea Duhului Sfânt, ne face tari în nădejde -  tăria coifului (Romani 15:13). Dragostea nădăjduieşte totul (1 Corinteni 13:7), totdeauna (Osea 12:6)

Isus în noi, nădejdea slavei (Coloseni 1:27), o stare de aşteptare a Împărăţiei (nădejdea vie), cu  bucurie negrăită şi strălucită (1 Petru 1:3-8)