Lectia 05. Scutul credinței

INTRODUCERE

1. Scutul – echipament defensiv de protecţie, ce stinge săgeţile vrăjmaşului, opreşte acţiunile de luptă ale Satanei şi ale demonilor (Efeseni 6:14)

2.  Scutul credinţei, platoşa (1 Tesaloniceni 5:8), în „lupta cea bună a credinţei” (1 Timotei 6:12)


I. CREDINŢA  – PREZENTARE

A. Sursa, materialul credinţei : (aur sau…  - 2 Cronici 9:15-16; 12:9-11; 1 Petru 1:7)

1.      Cuvântul Evangheliei (Romani 1:16; 10:17; 1 Corinteni 2:5)

2.      Dragostea Duhului (1 Corinteni 13:7; Galateni 5:6)

B. Fronturile de luptă a credinţei: (se câştigă şi se păstrează / păzesc prin credinţă)

1.      Mântuire / iertare (Efeseni 2:8; Fapte 10:42-44; Romani 4:16; Luca 22:32)

2.      Lucrări supranaturale (Fapte 3:16; Matei 21:21-22; Luca 8:25)

3.      Lupta pentru eliberare şi stăpânire (Matei 17:19-20; 1 Ioan 4:4)

4.      Suferinţe / necazuri (Ioan 14:1; 1 Tesaloniceni 3:2-5; 2 Tesaloniceni 1:4; Iacov 5:15)

C. Folosirea scutului credinţei

1.      Mărturisire (Apocalipsa 2:13; 12:11; 13:10; 14:12)

2.      Împotrivire (1 Petru 5:8-9; Efeseni 6:13)

D. Frumuseţea (valoarea) scutului credinţei

1.      Protecţia (1 Petru 1:5; 1 Ioan 5:18)

2.      Bucuria (1 Petru 1:6; Filipeni 1:25)

3.      Slava (1 Petru 1:7; Apocalipsa 5:12)


II. SOLDAŢII CREDINŢEI

A. Vechiul Testament  (Evrei 11)

1.      Patriarhii: Noe - lucrare de propovăduire şi lucrări materiale (Evrei 11:7); Avraam - călătorii şi jertfe sfinte (Evrei 11:13, 17); Isaac şi Iacov  - binecuvântări (Evrei 11:20-21)

2.      Moise şi alţi eroi ai Israelului:  - ceremonii (Evrei 11:28);  minuni  (Evrei 11:29);  bătălii (Evrei 11:30, 33-34)

3.      Tinerii din Babilon – izbăviri şi minuni (Evrei 11:33-34; Daniel 3, 6)

4.      Martirii Vechiului Testament, de la Abel, Zaharia  - linia „roşie” a credinţei (Luca 11:49-51; Evrei 11:36-39)

B. Noul Testament

1.      Biruitori în necazuri – umblarea cu scutul credinţei (Matei 8:10, 13; 15:28; 2 Corinteni 5:7)

2.      Biruitorii fiarei – biruitori prin  moarte (Apocalipsa 15:2; 20:4)


            ÎNCHEIERE

1.      Credinţa stinge „toate săgeţile arzătoare”, poate totul (Efeseni 6:16; Marcu 9:23);  oricine crede biruieşte (Romani 10:11)

2.      Credinţa  rămâne în   luptă (Romani 11:20), dar „Vegheaţi!” (1 Corinteni 16:13)