Lecția 03. Platoșa neprihănirii

INTRODUCERE

1. Platoşa (armura) – echipament militar de protecţie (Efeseni 6:14) şi totodată haină de nuntă a Bisericii (Apocalipsa 19:8). Neprihănirea se învaţă, se îmbracă (Isaia 61:10; Matei 22:12)

2. Echipamentul fiilor luminii/zilei  (Romani 13:12-13; 1 Tesaloniceni 5:8)


I. NEPRIHĂNIREA – PREZENTARE

A. Evoluţia neprihănirii

1. Pierderea (Eclesiastul 7:29; Genesa 3:10-11; Romani 3:10)

2. Recâştigarea şi păstrarea (Romani 1:16-17; Matei 5:6, 10)

B. Îmbrăcămintea neprihănirii

1. Haine străine (Ţefania 1:8; Psalmul 73:6; 109:18; 1 Tesaloniceni 2:6)

2. Haine murdare (Isaia 64:6); fariseism (Matei 23:28; Luca 16:15) apostazie (2 Petru 2:21-22; Zaharia 3:3-4)

3.Domnul Neprihănirea noastră” (Ieremia 23:6; Filipeni 3:9; Romani 5:1-2)

4. Hainele albe (Efeseni 4:24; Romani 6:13; Iacov 2:24; 1 Ioan 2:29)

C. Puterea de apărare a neprihănirii – strigăte de biruinţă (Psalmul 118:18; Proverbe 14:34; 28:1)

1. Rămânerea în picioare, pe front  (Efeseni 6:13; Psalmul 1:5; Proverbe 24:16; 11:4-5)

2. Conducerea luptei cu înţelepciune (Proverbe 11:3, 9; 2 Timotei 3:16-17; Elisei – 2 Împăraţi 6)

D. Frumuseţea platoşei (hainelor neprihănirii / iubiţilor Domnului (Psalmul 146:8)

1. Terestră: pace şi bucurie (Romani 14:17; Isaia 32:17; Iacov 3:18; Psalmul 33:1)

2. Celestă: strălucire (Daniel 12:3; Matei 13:43)


II. EXEMPLE BIBLICE

A. „Vrăjmaşi ai neprihănirii (Fapte 13:10) şi oameni „goi” (Fapte 19:16)

1. Saul – omul sub influenţa unui duh rău (1 Samuel 20:30-33; 28:7-10)

2. Israel – cazul  Acan, păcate ascunse (Iosua 7:3-5, 10-13)

3. Laodicea – o adunare fără „haine de nuntă”(Apocalipsa 3:17-18; 22:14; Matei 22:11-13)

B. Oameni neprihăniţi (Fapte 10:35)

1. Isus Hristos – „Cel Sfânt şi Neprihănit” (Zaharia 9:9; Luca 23:47; Fapte 2:24; 3:14-15; Psalmul 45:3-4) 

2. Noe – un om neprihănit într-o lume de nelegiuiţi (Genesa 6:9); Iov (Iov 1:1, 8; 2:3, 9; 29:14)

3. Preoţi, leviţi: Fineas, Ţadoc, Iehoiada …. Zaharia - slujitori neprihăniţi (Maleahi 2:6;  Luca 1:6)

4. Pavel – un adevărat purtător de cuvânt al neprihănirii (Fapte 24:25; 25:10-12; Timotei 3:10-11)


ÎNCHEIERE

1. Hainele sunt pentru mântuire iar mantaua pentru izbăvire (Isaia 61:10; Matei 6:33), cu condiţia păstrării lor (Apocalipsa 16:15)

2. Lupta neprihănirii se dă împotriva nelegiuirii (2 Corinteni 6:14; 1 Timotei 6:11-12). Păstrează frumoasa mărturie în Isus Hristos! (I Timotei 6:13 – 14)

3. Cununa celor neprihăniţi – după „lupta cea bună” (2 Timotei 4:7-8) – pe un pământ al neprihănirii (2 Petru 3:13)