Lecția 02. Brâul adevărului

INTRODUCERE

1. Cingătoarea care încinge mijlocul – în funcţie de slujbă (Exodul 28:8), cu rol pentru corp (efort), haine (reglare), arme (suport)

2. Adevărul – prima armă de apărare împotriva lui Satan şi a păcatului (Ioan 8:32-34)


I. ADEVĂRUL – PREZENTARE

A. Istoria adevărului

1.      Dumnezeul adevărului (Isaia 65:16; Tit 1:2)

2.      Înăbuşirea adevărului prin nelegiuire (Romani 1:18; Ioan 8:44; Ezechiel 28:15)

B. Domeniile adevărului

1.      Adevărul teoretic (Proverbe 8:6-9; 12:19; Efeseni 4:25; Ioan 3:2, 5)

2.      Adevărul practic (Ieremia 9:3-5; Deuteronom 25:15-16; Filipeni 4:8)

3.      Adevărul veşnic (1 Tesaloniceni 1:9; 2 Ioan 2; 3 Ioan 12)

C. Principiile adevărului

1. Adevărul revalat este pur, diferit toate „basmele” cu miez de adevăr (1 Ioan 2:21; Tit 1:14)

2. Adevărul trebuie obţinut prin cercetări  (Proverbe 22:20-21; 23:23 ; Exodul 23:1; Deuteronom 13:14; Eclesiastul 12:10)

3. Adevărul trebuie păstrat (Ieremia 5:1; Tit 1:9)

D. Puterea (armei) adevărului

1. Lumină - transparenţă (Romani 13:12; Efeseni 5:8-14; Luca 12:35)

2. Judecată dreaptă /adevărată  (Zaharia 7:9-10; 8:16-17; Proverbe 29:14)

E. Frumuseţea adevărului

1.      Liniştea cugetului (Romani 9:1; 1 Ioan 3:18-20)

2.      Farmecul dragostei (1 Corinteni 13:6; Zaharia 8:19; 2 Ioan 1)


   II. EXEMPLE BIBLICE

A. Oameni „lipsiţi de adevăr” (Ioan 8:44; 1 Timotei 6:5)

1.      Faraon – promisiuni încălcate (Exodul  8:8, 29)

2.      Gabaoniţii – un popor de mincinoşi (Iosua 9)

3.      Anticristul – ultima şi cea mai mare minciună (Daniel 8:12; 2 Timotei 3:7-8)

B. Oameni „credincioşi adevărului” (Efeseni 4:15; 3 Ioan 3-4)

1. Ilie – omul Adevăratului Dumnezeu (1 Împăraţi 17:24; 18:37-39)

2. Pavel  - omul care spunea adevărul în Hristos (Fapte 26:25; 2 Corinteni 7:14; 1 Timotei 2:7)

3. Isus Hristos – Adevărul (Ioan 14:6; Matei 22:16; Ioan 1:18; 18:37-38)


ÎNCHEIERE

1. Adevărul din inimă cu „Adevărul”  (Psalmul 15); iar minciuna   cu „Mincinosul” (Apocalipsa 22:15)

2. Testul final al omenirii va fi  bătălia dintre  „dragostea adevărului” şi  „plăcerea în nelegiuire” (Geneza 3:1-6; 2 Tesaloniceni 2:9-13)