Lecția 20. Împărații robi

INTRODUCERE

1. Ultimii patru împăraţi a lui Iuda - trei copii ai lui Iosia şi un nepot: Ioahaz, Ioiachim (Eliachim), Ioiachin, Zedechia (Matania)

2. Împăraţi robi: trei luni apoi în penitenciar, 11 ani – vasali (Egipt, Babilon)


I. PREZENTAREA CELOR 4 ÎMPĂRAŢI

A. Ioahaz

1. Un împărat rău (2 Împăraţi 23:31-32)

2. Încarcerat în Egipt – bir peste ţară (2 Împăraţi 23:33-34)

B. Ioiachim (Eliachim)

1. Răul era în el (2 Cronici 36:4; 2 Împăraţi 23:33-34)

2. Pierderi în ţară (2 Împăraţi 24:1-2); Prima deportare – anul 605 î.e.n.(Daniel 1:1)

C. Ioiachin

1. Aceeaşi viaţă, aceeaşi soartă (2 Împăraţi 24:8)

2. S-a predat şi a făcut ani de temniţă în Babilon (2 Împăraţi 24:10-16). Altă deportare 597 î.e.n.(2 Împăraţi 25:27:30)

D. Zedechia (Matania)

1. Rău şi împietrit, poporul la fel (2 Cronici 36:11-16)

2. Războiul şi pierderea independenţei -586 î.e.n.(2 Împăraţi 25:1-7, 9-13)

  Dregătorul  Ghedalia ….Egipt (2 Împăraţi 25:22-26)…..70 ani până la Zorobabel


II. CONCLUZII (exprimate de Domnul prin Ieremia 1:2-3)

A. Stările răutăţii păcatului (Ieremia 24:1-3)

1. Pierderea sacralităţii Templului (Psalmul 93:5; Ieremia 7:4-6, 18)

2. Pierderea normelor etice (Isaia 5:2, 7; Ieremia 22:3, 13, 17)

B. Rolul omului lui Dumnezeu(prorocului, în ce priveşte neprihănirea şi evoluţia politică)

1. Hanania (Ieremia 28:2-4, 15-17)

2. Ieremia (Ieremia 25:3-9)

Caz Ioiachim (Ieremia 36:23-25, 30-31)


ÎNCHEIERE

1. Istoria se schimbă; dispar îngerii, Templu, Israel (Plângerile lui Ieremia 1:1, 7) rămâne durerea pentru păcat şi pentru pedeapsă – iadul (Plângerile lui Ieremia 1:18, 12)

2. Pentru  istorie există totuşi încă o întrebare: Mai există salvare? Depinde! (Plângerile lui Ieremia 5:22)