Lecția 16. Ahaz , domnia răului

INTRODUCERE

1. Ahaz n-a făcut ca David (a evitat binele). A adunat tot ce era rău de la Israel şi neamuri – a căutat răul (1 Împăraţi 16:2-4)

2. Domnia lui Ahaz este foarte reprezentativă pentru Biserica de astăzi


I. DISTRUGEREA REGATULUI (efectul)

A. Vechii duşmani (pierderea teritoriului promis)

1. Filistia, Edom, Siria (2 Cronici 28:17-18, 5-8)

2. Manifestarea mâniei Domnului (2 Cronici 28:9-15), dar şi a milei Domnului (Isaia 7:1-13)

B. Imperiul asirian (înclinaţia pentru spiritul epocii)

1. Prieten sau duşman? (2 Împăraţi 16:7-9; 2 Cronici 28:20-21)

2. Încercări umane de rezolvare a situaţiei (2 Cronici 28:16; Isaia 30:1, 7, 18-22, 31; 31:1-3)


II. PIERDEREA SPIRITUALITĂŢII (cauza)

A. Schimbarea Casei Domnului

1. Schimbarea altarului – rugăciunii (2 Împăraţi 16:10-15); anularea dimensiunilor biblice, jertfele continuau dar într-un alt mediu; model: Cain, Balaam, Core – toţi oameni de slujbe – jertfe (Iuda 11-13)

2. Anularea curăţiei, spălării slujitorilor şi a jertfelor – „slujbe sfinte” fără oameni sfinţi,  executant: preotul Urie (2 Împăraţi 16:17; Maleahi 1:6-14; 2 Timotei 2:16-22)

3. Alte schimbări: pridvorul Sabatului, sărbători, intrarea de afară – proceduri „de afară” (2 Împăraţi 16:18-19; 2 Timotei 4:3-5 - urâciunea pustiirii în Sanctuar)

B. Închiderea Casei Domnului

1. Distrugerea uneltelor sfinte şi anularea orarului; dispariţia slujbelor şi a darurilor duhovniceşti şi introducerea de surogate: imagini, cruci, serbări, veselie în loc de bucurie sfântă (2 Cronici 28:24)

2. Construirea şi deschiderea de sanctuare – înălţimi (2 Cronici 28:25); prezenţa scăzută la adunare, în rest activităţi libere, lumeşti (Iuda 1:3-4, 16-23)


ÎNCHEIERE

1. Ahaz – omul care în perioada de criză a acţionat greşit, a preluat împărăţia în faza de început a răului, dar prin el a culminat (2 Cronici 28:22-23). Pentru fiecare biserică din Apocalipsa 2-3 din criză, remediul este pocăinţa (5 din 7)

2. Ahaz – omul care L- a scos pe Dumnezeu şi a introdus pe Diavolul (2 Cronici 29:6-7; 2 Tesaloniceni 2:3-4…Apocalipsa 13:4). Se caută un Ezechia! (2 Cronici 29:3)

3. Istoria evreilor de la David la Ahaz; de la inaugurarea la închiderea Casei Domnului