Lecția 15. Împărați buni cu înălțimi rele

INTRODUCERE

1. Urmaşii lui Ioas: Amaţia, Azaria (Ozia), Iotam

2. În timpul lor religia Templului era religia naţională (prioritară), dar erau slujbe şi pe înălţimile idolatre (2 Împăraţi 14:4; 15:4, 35)


I. ÎMPĂRAŢI BUNI

A. Amaţia (2 Cronici 25:1-2)

1. Activitatea militară: războiul cu Edom  (2 Cronici 25:5-13); războiul cu Israel  (2 Cronici 25:17-24)

2. Un final rău (2 Cronici 25:16, 20, 27-28; Ezechiel 5:1-4)

B. Azaria (2 Cronici 26:1-4)

1. Prosperitatea economico-militară (2 Cronici 26:5-15)

2. Căderea prin înălţare (2 Cronici 26:16-23)

C. Iotam (2 Cronici 27:1-2)

1. Viaţă şi activitate ca a părinţilor săi (2 Cronici 27:3-8)

2. A urmat timpuriu Ahaz (2 Cronici 27:9; 28:1, 4)


II. ÎNĂLŢIMI RELE

A. Prezentare generală – Vechiul Testament

1. Înălţimi naturale transformate în edificii religioase (Ezechiel 20:28-32)

2. Cult canaanit: sanctuar, altar, case (Deuteronom 12:2-3; Numeri 33:52

B. Evoluţie istorică în Israel (locul curviei spirituale şi fizice - Ezechiel 16:16, 24-25; Osea 4:13-14)

1. Israel -  anulate total prin Templu (Deuteronom 12:4-8; 1 Împăraţi 3:2-4; 2 Împăraţi 23:13); Ieroboam (1 Împăraţi 12:3;18:30-32)

2. Iuda -  Solomon …Ioram (2 Cronici 21:11);… Ezechia (2 Regi 18:3-6);… Iosia (2 Împăraţi 23)

C. Înălţimi în perioada Bisericii – Noul Testament

1. Perpetuarea tradiţiilor iudaice (Tit 1:13-14); influenţe externe – păgâne (Coloseni 2:1-9)

2. Există înălţimi şi lucrători ai înălţimilor sprijiniţi sau toleraţi de stat (Judecătorii 17; 1 Împăraţi 13:2; 2 Cronici 27:2b; 34:33). Totuşi! (2 Regi 23:9)

3. Exemplificări: tabere cu activităţi mixte, sport, TV, festivităţi cu slujiri sincretice (2 Regi 23:6-7)


ÎNCHEIERE

1. Trebuie observată şi sfinţită întreaga comunitate (2 Cronici 15:17; 17:6; 20:33; 33:17; Psalmul 78:58)

2. O viaţă bogată la Templu (adunare) şi implementarea ei în teritoriu (familii). Rolul legământului, Paştelor (2 Cronici 34;35). Valoarea sfinţeniei şi a dragostei  (Efeseni / Pergam - Apocalipsa 2)