Lecția 13. Iosafat

INTRODUCERE

1. Iosafat fiul lui Asa şi Azuba, un împărat bun (1 Împăraţi 22:41-43)

2. Iosafat a fost un împărat de excepţie, dar care a făcut o greşeală capitală pentru familie şi ţară (2 Cronici 18:1)


I. IOSAFAT – UN OM SCUMP (înaintea Domnului  şi oamenilor)

A. Iosafat, Templul şi neamul lui Levi

1. O căutare personală, sinceră, a lui Dumnezeu, presupune automat o eliminare a răului în teritoriu autorităţii, răspunderii (2 Cronici 17:3-4, 6; Psalmul 45:7; 2 Împăraţi 22:46)

2. Sistemul educaţional religios – reformă şi instituţionalizare (2 Cronici 17:7-9; Ezra 7:10; Deuteronom 4:5-8)

3. Sistemul judecătoresc – adevăr şi dreptate (2 Cronici 19:5-11; Ţefania 3:1-5; Iuda 1:14-15; 2 Cronici 19:4)

O călătorie prin mijlocul poporului (2 Cronici 19:4)

B. Iosafat şi armata lui  (Ahab nu l-a atacat, ci s-au împrietenit - 2 Cronici 17:1-2)

1. Apogeul puterii militare a regatului lui Iuda (2 Cronici 17:10-19)

2. Războiul câştigat de sfinţi (2 Cronici 20):

a) adunarea poporului pentru rugăciune şi post (2 Cronici 3:13)

b) mesaje profetice concrete (2 Cronici 14:17, 20)

c) cântăreţi cu podoabe sfinte (2 Cronici 14:19, 21-22)

d) victoria (2 Cronici 20:28-30)

C. Iosafat şi economia Ţării Sfinte

1. Realizări proprii (2 Cronici 17:12-13; Proverbe 12:27; 2 Tesaloniceni 3:10-13)

2. Binecuvântări primite (2 Cronici 17:5,9-11; 2 Cronici 8:12-15)


II. IOSAFAT – O RELAŢIE IEFTINĂ

A. Colaborarea lui Iosafat – Iuda cu Ahab – Izabela – Israel

1. Încuscrire - vizite (2 Cronici 18:1; 1 Împăraţi 22:2; 1 Corinteni 15:33; Efeseni 5:5, 9-11)

2. Colaborare militară (1 Împăraţi 22:4; 2 Cronici 18:31)

3. Relaţii economice (2 Cronici 20:35-36; 1 Corinteni 5:9-12; 2 Tesaloniceni 3:14)

B. Urmările prieteniei lor

1. Complexe (stări) de neascultare, insensibilitate spirituală - mustrări profetice (2 Cronici 19:1-2; 1 Împăraţi 22:5-8, 18-23). Iosafat a înţeles apoi ce a greşit (1 Împăraţi 22:48-49), dar n-a rezistat – familia (2 Împăraţi 3:1, 7, 11-14)

2. Pierderi materiale (2 Cronici 20:35-37; Apocalipsa 18:4)

3. Pierderea întregii ţări şi următoarei generaţii (2 Cronici 21:1-6; 2 Timotei 2:2)


ÎNCHEIERE

1Iosafat – a fost un împărat cu multiple preocupări, în special spirituale - căile Domnului (2 Cronici 17:6; 19:4, 8-9). Fă-ţi lucrarea în funcţie de talanţii primiţi!

2. Iosafat – a fost conducătorul care a pierdut o ţară puternică, prosperă, cu un statut spiritual ridicat din cauza relaţiilor interzise – cu evrei (creştini) lumeşti, decăzuţi (2 Cronici 19:2)

Nu amesteca sacrul cu profanul – sunt lucruri potrivnice!