Lecția 11. Asa

INTRODUCERE

1. Asa fiul lui Abia, contemporan cu Ieroboam I şi cu Ahab. În paralel (ca timp) cu frământările lor el a avut pace (1 Împăraţi 15:9; 16:23)

2. Asa a fost un om, domnitor credincios, dar cu unele probleme/înălţimi - 40 ± 1 an (1 Împăraţi 15:10)


I. ASA ÎN DOMENIUL RELIGIOS

A. Reforma şi slujirea religioasă

1. Alegerea noii generaţii: cu Domnul sau cu idolii– eliminarea păgânismului şi dedicarea pentru Templu (Iosua 24:14-15; 2 Cronici 14:2-5; 1 Împăraţi 15:12-15 1 Tesaloniceni 1:5-10)

2. Trezirea spirituală din anul al cincisprezecelea (2 Cronici 15):

a) mesajul profetic (2 Cronici 1-8). N.T; – trezirea prin Ioan Botezătorul

b) zilele sfinte (2 Cronici 9-11); N.T. – adunările zilnice ale Bisericii din Ierusalim

c) angajamente respectate (2 Cronici 12-16); N. T. – Biserica din Efes – rolul         dragostei (Apocalipsa 2:1-5)

B. Starea spirituală individuală a împăratului Asa

1. Aproximativ 40 ani (2 Cronici 15:17, 19); N.T.- Pavel (1 Corinteni 9:23, 27)

2. 1 an (2 Cronici 16:9-13); N.T.- tânărul bogat (Matei 19:20-27)


II. ASA ÎN DOMENIUL ECONOMIC ŞI MILITAR

A. Economic

1. Aurul la Templu, pietrele şi lemnele la construcţie!(1 Împăraţi 15:15, 22-23; Matei 6:32-34)

2. Bunăstarea materială – un har de la Domnul (2 Cronici 14:6-7)

B. Militar (luptele – actualitate în V. şi N. T.)

1. Asa – Zerah (2 Cronici 14:9-15 – Asa şi Domnul)

2. Asa – Baeşa (2 Cronici 16:1-6). Asa -  Ben-Hadad, fără Domnul - o nebunie (2 Cronici 16:7-9)

 

ÎNCHEIERE

1. Asa a domnit aproximativ cât David - 41 ani de războaie, prorocii şi sărbători la Templu (2 Cronici 16:11, 14)

2. Asa – un om, împărat cu unele slăbiciuni (slab) spirituale, care nu a slujit cu aceeaşi intensitate şi continuitate, ceea ce i-a umbrit sfârşitul (2 Cronici 15:7-8; 16:9). Caz general (Evrei 10:19-25, 38-39)