Lecția 10. Invidia

Introducere

1. Zavistia - zelos (lb. greacă) este un resentiment, o invidie pentru succesul altora (Galateni 5:20; I Corinteni 3:3); în alte traduceri apar expresiile: concurenţă, râvnă, rivalitate, gelozie, zel

2. Pizmă - phthonos (lb. greacă) este o aversiune, ranchiună faţă de o persoană care are ceva, la care râvneşte cel ce pizmuieşte (Galateni 5:21; I Corinteni 3:3; Iacov 3:14,16; Romani 1:29)

 

            I. prezentare

A. Zelos (are două laturi: una pozitivă şi una negativă, ceva bun ce a degenerat în păcat. Pavel foloseşte expresia apare de 6 ori în sens pozitiv şi de 3 ori în sens negativ, toate cu îndemnul de a te lepăda de ele (Romani 13:13))

1. În sens pozitiv, râvna este părerea de rău că cineva are şi eu nu am, dorinţa de a avea ceva mai bun:

            a) râvna Domnului - entuziasmul permanent a lui Dumnezeu pentru realizarea planului Său, gelozia pentru poporul Său (Isaia 9:7; Exodul 20:5; Iosua 24:19-20; Iacov 4:5; I Corinteni 10:22)

            b) râvna (înflăcărarea pentru Dumnezeu) pentru bine ( Psalmul 69:9; 119:139; I Corinteni 14:39,12; I Timotei 3:1; Tit 2:14; I Petru 3:13); râvna în dragoste (I Corinteni 12; 13:4; Galateni 5:26; Luca 6.40; Ioan 15:12); gelozia (râvna) spre pocăinţă ( II Corinteni 7:7-11).

2. În sens negativ, gelozia ca efect distructiv asupra relaţiilor şi fericirii individului:

            a) în biserică ( Romani 10:2; I Corinteni 3:3; Filipeni 3:6; Filipeni 1:15-17)

            b) în familie (Proverbe 6:34-35)

            c) în societate (Romani 13:13; Tit 3:3; Psalmul 37:1)

B. Phthonos( durerea la vederea norocului altuia, nesuportarea celor mai buni, mai drepţi, mai bogaţi; zelos este o faptă intermediară, iar phthonos este punctul culminant)

1. Manifestări -goana (lumii) după vânt (Eclesiastul 4:4; Proverbe 24:1; 21:10; Romani 13:13-14; Iacov 3:14-16; I Timotei 6:4; II Corinteni 12:20)

2. Phthonos există numai cu conotaţie negativă  (Iacov 3:15) în firea pământească (I Corinteni 3:1)

3.  Phthonos aduce putrezirea - moartea (Proverbe 14:30; Galateni 6:8), de aceea  trebuie lepădată (I Petru 2:1)

            II. EXEMPLE BIBLICE

A. Exemple negative

1. Cain – o ispită nebiruită (Genesa 4:7)

2. Esau – pizma şi manifestările ei (Genesa 27:41)

3. Fiii lui Iacov – invidia celor răi (Genesa 37:11)

4. Rahela – rivalităţi (Genesa 30:1)

5. Core, Dan, Abiram – neacceptarea locului secund (Numeri 16; Psalmul 106:16); la polul opus Iosua (Numeri 11:27, 29)

6. Saul – de la pizmă la ucidere (I Samuel 18)

7. Cele două imorale - nebunia şi răutatea pizmei (I Împăraţi 3:16-28)

8. Filistenii – invidia pe criterii de progres economic  (Genesa 26:14)

9. Iudeii – pizma pe motive religioase (Faptele Apostolilor 17:5; Galateni 4:17-18)

10. Corintenii – retardări spirituale (I Corinteni 1:3)

11. Saul (Pavel) – din neştiinţă în necredinţă (Filipeni 3:6; 4:7; I Timotei 1:13)

B. Exemple pozitive

1. Isus – râvna Duhului (Ioan 2: 12-17)

2. Lazăr – lipsa invidiei L(uca 16:15,21)

3. Corintenii şi macedonenii în dărnicie – o întrecere cu dragoste în fapte bune (II Corinteni 8,9)

4. Tit şi echipa de slujitori – o luptă pentru o lucrare cât mai bună (II Corinteni 8:16- 22)

5. Pavel – o dorinţă de o viaţă (I Corinteni 15:9‑10; II Corinteni 10:12-16;11:2)

           

ÎNCHEIERE

1. Râvna bună trebuie dezvoltată (II Corinteni 8:7, 16-22; Romani 12:8)

2. Dragostea şi înţelepciunea de sus este plină de râvnă, dar fără invidie (Efeseni 6:15; Luca 6:40; Marcu 10:43-45; I Timotei 3) spre deosebire de ura şi înţelepciunea demonică - phthonos (Faptele Apostolilor 7:54, 57-59; 22:3)

3. Modelul divin - să devii ca Isus (Romani 8:29), are râvnă pentru adevăr şi dreptate (Psalmul 45:7, 17); modelul satanic – să devii mai mare ca fiii lui Dumnezeu (Isaia 14:13-14), are gelozie şi invidie păcătoasă (Isaia 14:15)