Lecția 07. Împărații ucigași

1. Mulţi împăraţi au obţinut tronul prin uciderea predecesorilor lor, acţionând total diferiţi de David

2. Seria  I: Baeşa, Ela, Zimri; Omri. Seria II: Şalum, Menahem, Pecahia, Pecah, Osea. În cărţile Cronicilor scrie mai multe despre ei


I. PREZENTARE

A. Împăraţi ucigaşi

1. Baeşa – nimicitorul casei lui Ieroboam (1 Împăraţi 15:28-30)

2. Ela – fiul lui Baeşa a împărtăşit soarta lui Nadab fiul lui Ieroboam (1 Împăraţi 16:8-9)

3. Zimri – nimicitorul dinastiei Baeşa; cea mai scurtă domnie (1 Împăraţi 16:10-13, 15-16)

4. Omri – generalul care ucide pe Zimri şi Tibni (1 Împăraţi 16:17-22)

5. Şalum – nimicitorul dinastiei Iehu (2 Împăraţi 15:10-13)

6. Menahem – altă lovitură de stat (2 Împăraţi 15:14-17)

7. Pecahia – un altul „tăiat” după doi ani (2 Împăraţi 15:23-25)

8. Pecah – alt ucigaş, ucis şi el (2 Împăraţi 15:27-30)

9. Osea – ultimul împărat (2 Împăraţi 15:30; 17:1-4)

B. Israel sub domnia lor

1. Spiritual -  idolatrie (1 Împăraţi 15:13; 2 Împăraţi 15:24)

2. Economic, social, militar (2 Împăraţi 15:19-20, 29)


II. CARACTERIZARE (două vinovăţii: lupta egoistă pentru putere, absenţa  spiritualităţii sacre)

A. Stări păcătoase

1. Destrăbălare (1 Împăraţi 16:9; 1 Samuel 2:13-17; Iuda 12, 13)

2. Cruzime – răutate (2 Împăraţi 15:14-16, 25; 1 Petru 5:2-3)

B. Ipocrizia judecăţilor celor răi (1 Împăraţi 16:7)

1. Prorocii pentru Baeşa (1 Împăraţi 15:28-29; 16:1-4, 12)

2. Nu s-au abătut de la rău, ba încă unii făceau mai rău (1 Împăraţi 15:18,24,28; Iov 1:1; 1 Împăraţi 16:25)


ÎNCHEIERE

1. Dumnezeu este interesat şi implicat în „Israel” chiar şi cu cei răi (Ieremia 27:1-8; 1 Împăraţi 16:3; 2 Împăraţi 15:12), totul este sub ochii Domnului (1 Împăraţi 16:7)

2. Soarta celui rău este rea; „Cum ai făcut aşa ţi se va face” (Obadia 1:15; 1 Împăraţi 16:3)