Lecția 05. Solomon

INTRODUCERE

1. Solomon a fost împăratul epocii de aur, el a avut bogăţii şi slavă inegalabilă (1 Împăraţi 3:12-13)

2. Solomon – de la slava Templului la înălţimile idolatre (1 Împăraţi 8:11; 11:7)


I. ÎNŢELEPCIUNEA LUI SOLOMON

A. Solomon împărat

1. Instalarea – locul şi slujba dată de sus „rămâne” (1 Împăraţi 1:25, 39; 2:15)

2. Lege pentru împărat – fişa postului (1 Împăraţi 2:3-4; 3:14; 8:61)

3. Susţinerea divină şi condiţiile ei (1 Cronici 29:23-25; 1 Împăraţi 4:21, 24-25; 11:14-25)

B. Experienţele împăratului

1. Planul Domnului pentru viaţa lui (2 Cronici 1:7-12)

2. Evoluţii – involuţii – revoluţii (1 Împăraţi 7:11-13; 9:2…; 11:11-13)

C. Relaţiile împăratului

1. Interne: Natan, fiii lui Barzilai, Benaia (1 Împăraţi 2:7; 4:1-6); Ioab, Abiatar, Şimei (1 Împăraţi 2:5-6, 26-29, 36-46; 1 Timotei 1:20; 2 Timotei 4:14-15)

2. Externe: Hiram (1 Împăraţi 5; 10); Faraon (1 Împăraţi 3:1; 11:1)

D. Templul lui Solomon

1. Dă-i Domnului totul! (1 Cronici 2:1; 3:1; 5:1-14; 6:40-42)

2. Dă-l şi pe Solomon! (1 Cronici 7:11-12, 17-18; 8:1)


II. NEBUNIA LUI SOLOMON (Eclesiastul 10:1)

A. Greşelile tinereţii

1. Înălţimile (1 Împăraţi 3:3-4; 11:7-10)

2. Căsătoriile (Deuteronom 7:3-4; 1 Împăraţi 3:1; 11:1-3)

B. Greşelile bătrâneţii (omul la bătrâneţe seceră ce a semănat la tinereţe – Eclesiastul 12)

1. Idolatria (1 Împăraţi 11:4-10)

2. Eclesiastul – lipsa bucuriei rezultă din căderea spirituală, în pofida bunăstării materiale – deşertăciune (1 Împăraţi 12:4; Eclesiastul 2:1-11; 6:2)

 

ÎNCHEIERE

1. Problemele spirituale: câtă vreme a fost dedicat Templului totul a fost bine, când a făcut şi alte temple, totul s-a ruinat (Exodul 20:23; 2 Cronici 6:14-16)

2. Problemele materiale: unora Dumnezeu le dă mai multe bogăţii, dar ele pot fi o mare trudă şi fără Dumnezeu n-au valoare (Eclesiastul 5:13-17; Luca 12:21)