Lecţia 10. Escatologia şi eternitatea

INTRODUCERE

1. Domnul Hristos a fost foarte legat (de drept şi de fapt) de realitatea cosmică şi  spirituală (Ioan 8:23; 13:1; 17:1-5)

2. El a predicat o împărăţie eternă, legând viaţa aceasta de viaţa viitoare, în vederea unirii tuturor lucrurilor (Ioan 1:51; 3:12; 6:27; 17:23-24; Efeseni 1:9-11). Ex.: Desenul cu prea puţin loc pentru cer

 

I. REFERINŢE ESCATOLOGIGE

A. Profeţii (Matei 24:36)

1. Afectarea şi degradarea sistemului suport al vieţii terestre (trup, pământ, atmosferă) pe fondul agravării stărilor de păcat şi anticiparea unei noi creaţii (Matei 24:6-8, 29-31; Luca 21:25-28). Ex.: Cele 3 inscripţii pe uşile unei catedrale: „fericirea”; „suferinţa”; „contează numai ceea ce este etern”

2. Influenţa crescândă, cu efecte grave, a Diavolului şi sistemului său de păcat – risc major pentru „religia Domnului Hristos” (Matei 24:4-5, 10-13, 23-27; Marcu 13:9, 11-12). Ex.: Familia martiră Mathurin (1560)

3. Escatologia personală anunţată de Domnul solicită o trăire înţeleaptă, luând în calcul plecarea fără preaviz de pe pământ (Luca 12:16-21)

B. Pregătiri pentru sfârşit

1. Primirea şi acceptarea „invitaţiei” adevereşte dreptul la Împărăţia lui Dumnezeu (Matei 22:1-14; Luca 14:15-24). Ex.: Studentul ce nu ştia ce urmează „după aceea”

2. O stare de veghere – aşteptare plăcută ne păstrează într-o formă bună şi sigură (Matei 25:1-13; Luca 12:35-40). Atenţie la „grijile lumii, înşelăciunea bogăţiilor şi poftele altor lucruri” (Marcu 4:19; Luca 21:34-36)

 

II. REFERINŢE LA ÎMPĂRĂŢIA ETERNĂ

A. Prezentări

1. Eternitatea oferă o nouă locaţie pentru toţi „membrii adunării” creştine (Ioan 14:1-3, Ioan 17:24; Apocalipsa 21)

2. Organizarea veşnică va cuprinde o nouă  încadrare pe „posturi” după repartiţia divină şi activitatea fiecăruia din viaţa de slujire creştină (Matei 20:20-23; Luca 19 :11-19)

B. Raportarea veacul de acum / veacul viitor

1. Căutarea Împărăţiei lui Dumnezeu şi a naturii ei – neprihănirea atribuită şi împărtăşită trebuie să fie prioritatea celor ce cred în Hristos – El s-a dus, să ne atragă cu atât mai mult (Matei 6:33; Luca 17:20-21; Ioan 16:5-15). Ex.: Femeia ce cânta pe vapor în situaţie de naufragiu, la gândul că ajunge la una dintre fete, fie la cea unde se pornise, fie la cea ce plecase la Domnul

2. Slujirea, în religia lui Hristos  se face cu lepădare de sine, dar cu mare răsplată (Matei 19:27-28; Marcu 10:29-30; Ioan 12:24-26)

 

ÎNCHEIERE

1. Religia Domnului Hristos duce la înţelegerea corectă a mandatului vieţii terestre - reportarea şi raportarea la viaţa eternă (Matei 16:24-27)

2. Aşteptarea pasionată este imperativă pentru continuarea vieţii cu Dumnezeu pentru eternitate (Matei 24:42-51; 2 Totei 4:8; Evrei 9:28)