Lecţia 09. Ucenicia

INTRODUCERE

1. Ucenicia: „şcoala” de formare spirituală a celor ce cred în Domnul Isus Hristos (Matei 28:19)

2. Ucenicia se efectuează în cadrul părtăşiei frăţeşti, prin slujba adunării (Fapte 2:41-42; 4:13)

 

I. PRINCIPII ALE UCENICIEI

1. Ascultarea în supunere şi renunţare totală la modul de viaţă „privat” şi lumesc, în vederea formării desăvârşite (Luca 9:57-62; 14:25-33; Ioan 6:60-66; Marcu 10:32); purtarea crucii (Matei 10: 24-25,37-39; Luca 9:23).

2. Ucenicia educaţiei copiilor – o responsabilitate pentru familie şi adunare (Matei 18:1-14; Marcu 10:13-16), Ex: Şcolile duminicale serveau copiilor ce ce nu aparţineu familiilor credincioase; a explica unui copil rătăcit drumul spre casă, sau a-l duce de mână pănă acasă

3. Împletirea vieţii cotidiene cu slujirea uceniciei (Luca 5:1-11; Ioan 1:35-41). Marta şi Maria (Luca 10:38-42; Ioan 11-12)

4. Primele misiuni, practica sub îndrumarea Învăţătorului (Matei 10:1; ; Luca 10:1,17-24)

5. Necesitatea iertării şi slujirii reciproce (Matei 18:21-35; Marcu 9:33-35; Ioan 13:1-17). Ex: Proba de ascultare, smerenie, capacitate de acceptare a altor oameni dificili: interviul programat la ora 3 şi ţinut până la ora 8, cu 2 întrebări farte simple: un cuvânt pe silabe şi produsul 2 ori 2

 

II. STUDII DE CAZ

A. Domnul Hristos şi ucenicii

1. Părtăşia Domnului cu ucenicii (Matei 12:46-50; Marcu 2:15). Rămânerea în viţă: primirea învăţăturilor Învăţătorului, ceea ce duce la eliberarea de obiceiurile şi practicile păcătoase şi aplicarea noilor principii (Ioan 8:30-36; 15:1-11). Ex.: Îndepărtarea dintr-un bloc de marmoră, a tot ce este în „plus” - realizarea unei „statui”  sfinte

2. Tânărul bogat şi ucenicii (Marcu 10:21-30)

B. Ucenicii apostoli şi alţi ucenici

1. Părtăşiile ucenicilor după plecarea Domnului (Ioan 13:35; 20-21)

2. Practica Bisericii primare (1 Corinteni 4:15-17; Coloseni 1:26-29; 2 Timotei 2:1-12)

 

ÎNCHEIERE

1. Ucenicia realizează scopul lui Dumnezeu cu oamenii: mântuirea şi desăvârşirea prin Isus Hristos (Efeseni 4:1-16). „Ucenicul nu este mai presus de învăţătorul lui; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul lui” (Luca 6:40). Ex.: Vedenia cu 2 feluri de pomi: ornamemtali şi artificiali; fructiferi cu roade

2. Ucenicia prin scopul ei este acceptarea pierderilor „aici” şi primirea răsplătirilor „acolo” (Marcu 8:34-38; Ioan 12:24-26);