Lecţia 05. Evanghelia deplină

INTRODUCERE

1. Domnul a predicat şi practicat o lucrare întreagă, desăvârşită pentru mântuirea oamenilor (Matei 4:23-25)

2. Evanghelia deplină cuprinde eliberarea de păcat şi de toate efectele lui, conform făgăduinţelor divine (Luca 4:18-19)

 

            I. VESTIREA CUVÂNTULUI – EVANGHELIA MÂNTUIRII

A.Conţinut

1. Vestirea Evangheliei mântuitoare a fost lucrarea de bază a Domnului, deşi oamenii îl căutau mai degrabă pentru alte avantaje imediate (Marcu 2:1-2; 6:53-56; Ioan 6:22-29)

2. El a fost interesat şi a rezolvat problema statutului spiritual al omului (Matei 6:31-33; Luca 12:13-21)

B. Proceduri

1. Domnul a desfăşurat o lucrare în întreg teritoriu evreilor, promovând şi  ucenicii în aceeaşi lucrare, pe care aveau să o continue, pe întreg pământul (Luca 4:42-44; Matei 9:36-38; 10:5-7; Luca 24:47-49; Fapte 1:8)

2. El a ales pentru Evanghelie (după rugăciune) „pe cine a vrut” (Marcu 3:13; Luca 6:12-13), pentru o vreme propice de slujire (Luca 13:31-35; Ioan 4:31-38)

 

            II. LUCRĂRI CE ÎNSOŢESC EVANGHELIA

A. Puteri divine

1. Autoritate peste demoni – legarea celui puternic din lume (Marcu 1:23-27; 3:11-12;9:29; Luca 11:14-23)

2. Vindecarea bolilor şi a altor neputinţe – handicapuri (Matei  8:17;10:1; Ioan 14:12-14)

3. Alte miracole doveditoare ale Evangheliei divine (Matei 8:22-25; Ioan 10:23-27, 37-38)

B. Alte aspecte procedurale

1. Domnul a făcut aceste lucrări din milă şi pentru / credinţă, fără să facă din ele un spectacol  (Marcu 5:36-43; 7:36; 8:23). Toată activitatea trebuie să fie pe fondul slujirii (Luca 22:24-30)

2. El şi-a instruit ucenicii să acţioneze prin credinţă (şi din punct de vedere material), avertizându-i să accepte crucea slujirii (Matei 10:7-39), dovedind prin suportul material personal (Luca 8:1-3; Fapte 13 – slujitorul Marcu)

           

            ÎNCHEIERE

1. Cazul „Marcu 2:1-12” dovedeşte ordinea şi valoare Evangheliei mântuitoare, care oferă bucuria eternă, în raport cu semnele şi minunile aferente I (Luca 10:17-24)

2. Misiunea ucenicilor era / este păstrarea Evangheliei şi a lucrărilor ce o însoţesc (Marcu 16:15-20; Evrei 2:2-4)