Lecția 03-04. David

INTRODUCERE

1. David, de la alegere până la moarte a fost omul lui Dumnezeu, cu o excepţie (1 Samuel 13:14; 1 Împăraţi 15:5)

2. David a fost împăratul care a format prin cuceriri şi preocupări sfinte „Regatul lui Israel” (2 Samuel 23:1-5)

 

I. DAVID: DE LA OI LA TRON (din Betleem la Ierusalim)

A. Adolescentul David

1. Păstorul viteaz (1 Samuel 16:11-13, 19; 17:15, 33-36)

2. Cântăreţul care vorbeşte bine (1 Samuel 16:18, 23…Psalmii)

3. Împăratul uns de Domnul (1 Samuel 16:1, 7, 13)

B. Tânărul David (după cazul „Goliat”)

1. Dumnezeu dă fiecăruia putere potrivit cu chemarea şi slujba lui (1 Samuel 17:11, 25-26, 32, 45, 52-53)

2. Debut în cariera militară – se lupta şi cânta (1 Samuel 18:2, 5, 10-16, 30; 19:8; 23:1-2, 5; 27:7-10; 30:17)

3. David a trăit şi slujit în condiţii de adversitate - avea deopotrivă prieteni şi duşmani, deşi slujea fără rezerve şi abateri în lucrarea lui Dumnezeu (1 Samuel 18:3,9,17; 19:1-2,11; 23:12,16-21; 1 Cronici 12:17-22)

A avut biruinţă pentru că Domnul era cu el (1 Samuel 16:18; 24:10-17)

C. David – împărat a lui Iuda la Hebron

1. Revenirea în ţară (2 Samuel 2:1-4)

2. Dezbinarea David / Iş-Boşet (2 Samuel 2:8,11; 31:6-9)

3. Recunoaşterea naţională (2 Samuel 5:1-4; 1 Cronici 12:16-40)


II. DAVID - ÎMPĂRATUL CELOR 12 SEMINŢII

A. Războaiele Israelului (sub David – 2 Împăraţi 5:3)

1. Capitală pentru împărăţie şi casă pentru împărat (2 Samuel 5:6-12)

2. Războaiele cu filistenii (2 Samuel 5:17-25; 8:1; 21:15-22)

3. Alte războaie: Moab (2 Samuel 8:2); Siria (2 Samuel 8:3-6); Edom (2 Samuel 8:13-14); Amon (2 Samuel 10:1-4; 11:1; 12:26-31); alţi tributari (2 Samuel 8:9-12)

4. Dumnezeu a pregătit colaboratori pentru David în toate lucrările (1 Cronici 27:1; 2 Samuel 23:8-22 – militare; 1 Cronici 18:14-17; 27:25-34 - administrative)

B. Păcatul lui David şi urmările lui (pe la jumătatea domniei)

1. Ispita curviei (2 Samuel 11:1-4); avalanşa păcatelor (2 Samuel 11:5-11, 27)

2. Tăcerea / intervenţia Domnului (2 Samuel 12:1-19)

3. Pedepse – un pachet de măsuri punitive (2 Samuel 12:10-14):

a) boala şi moartea copilului (2 Samuel 12:15-18)

b) răscoala lui Absalom (David a fost înşelat: Amnon – curvie; Absalom – crimă): sămânţa (originea) curviei lui Amnon (2 Samuel 13:1-5, 24-28); prin Ioab s-a reîntors Absalom, dar tot el a trebuit să facă „încheierea” (2 Samuel 14:1, 21-22; 18:14); acţiunea lui Absalom – răscoala propriu zisă (2 Samuel 15:1-6, 11-14); culmea pedepsei (2 Samuel 15:23-26, 30)

c) controlul divin asupra evenimentelor (2 Samuel 17:14;18:7-9; 19:9-10)

4. O altă greşeală- numărătoarea poporului (2 Samuel 24:1, 10-25; 1 Cronici 21)

C. Bătrâneţea lui David

1. Omul tare şi voinic ajuns slab şi friguros (1 Împăraţi 1:14)

2. Ultima ispită (şi pedeapsă) pentru tron - Adonia (1 Împăraţi 1:5-10,48-49)

3. Liniştea şi odihna lui David – Solomon (1 Cronici 29:20-30)

 

III. DAVID LA CORTUL LUI ŞI CORTUL DOMNULUI

A. David şi familia

1. Familia părinţilor şi socrilor (1 Samuel 22:3-4):

a) Saul – lupta dintre bine şi rău (1 Samuel 20:1, 8; 26:18-20)

b) Ionatan – ajutorul reciproc (1 Samuel 18:3; 20:17; 23:16-18; 2 Samuel 9:1, 3, 13)

2. Neveste, ţiitoare:

a) Merab, Mical (1 Samuel 18:19-20; 25:44; 2 Samuel 6:20-23)

b) Altele: Ahinoam (1 Samuel 25:43); Abigail (1 Samuel 25:40-42; 1 Cronici 3:1-9)

3. Copiii (1 Împăraţi 1:6; 2:1-4; 2 Samuel 12:25)

B. David şi Casa Domnului

1. Cortul chivotului la Ierusalim; Cortul Întâlnirii la Gabaon (2 Cronici 1:4-5):

a) prioritatea lui David (2 Samuel 6:1-2; 1 Cronici 16:1, 4)

b) pentru David Cortul reprezenta prezenţa Domnului în sfinţenie (Psalmul 15); putere (Psalmul 48); fericire desăvârşită (Psalmul 16; 27:4); laudă şi bucurie (1 Cronici

16:7-35)

2. Templul Domnului (2 Samuel 7:1,2,12-13):

a) alegerea locului (1 Cronici 21:18; 22:1)

b) pregătirile: materiale (1 Cronici 28:11-19; 28:2-9): Solomon (1 Cronici 22:6-7, 14-16):  poporul (1 Cronici 23:2-5; 28:2-8)

c) ajutorul prorocilor (Gad, Natan); preoţilor, leviţilor (Ţadoc, Abiatar; Asaf, Heman,  Iedutun)

 

ÎNCHEIERE

1. David – omul cu inima întreagă… etalon pentru ceilalţi împăraţi (2 Samuel 22:22-25; 29:33)

2. Greşelile şi păcatele afectează, şi aduc pedepse direct proporţionale cu statutul şi slujba fiecăruia (Psalmul 38:1-5, 22)

3. Viaţa şi slujirea (70 de ani) conferă locul veşnic (Ieremia 30:9; Ezechiel 37:24-25)