Lecţia 04. Păcatul şi mântuirea

INTRODUCERE

1. În vremea Domnului exista clasificarea  religioasă: păcătoşi, neprihăniţi, pe care El a infirmat-o şi a prezentat nevoia generală de mântuire (Luca 15:1-2; Ioan 8:33-36). Ex.: Criminalul şi secretul banului de aur îngropat de o mână fără de păcat, care nu s-a găsit

2. Învăţătura Domnului şi cazurile prezentate în Evanghelii sunt definitorii şi desăvârşite (Matei 9:9-13)

 

       I. REALITATEA PĂCATULUI ŞI NEVOIA DE MÂNTUIRE

A. Probleme fundamentale

1. Eliberarea de sub osânda păcatului – mântuirea, este nevoia fundamentală, prioritară a omului şi poate fi oferită numai prin mila divină (Ioan 3:16-18; Matei 9:36; 18:21-27; Efeseni 2:4-9)

2. Procedura de primire a mântuirii constă în „pocăinţa faţă de Dumnezeu şi credinţa în Domnul nostru Isus Hristos” (Fapte 20:21; Matei 21:28-32; Luca 7:48-50)

B. Probleme auxiliare

1. Nevoia iertării interumane – o cerinţă obligatorie pentru primirea şi păstrarea iertării divine (Matei 6:14-15; 18:27-35; Marcu 11:25-26; Luca 17:3-4)

2. Păstrarea neprihănirii (primită prin credinţă) – ferirea de păcat, păstrează statutul dobândit prin mântuire (Ioan 5:14; Luca 11:24-26; 2 Petru 1:1-11)

3. Atenţie la prilejurile de păcătuire! (Matei 18:6-14; Luca 17:1-2)

 

       II. DOMNUL ISUS MÂNTUITORUL ŞI PĂCĂTOŞII

1. Oamenii imorali:

                        a) femeia păcătoasă”: - lacrimi, iertare, iubire (Luca 7:36-50). Ex.: Domnul despre un  frate din Belarus (ce păcătuise): „Voi nu ştiţi cât a plâns pentru păcatul lui şi l-am iertat”

                        b) altă femeie imorală - iertare în loc de osândă şi o nouă viaţă (Ioan  8:3-11). Ex. : Dosare stropite cu sânge, pe dimensiunea lor

2. Vameşii:

                        a) un vameş de rând – un păcătos oarecare ce a ajuns neprihănit (Luca 18:9-14)

                        b) Zacheu – „mai marele vameşilor” ce a (re)devenit un fiu al lui Avraam (Luca 19:1-9)

3. Robi păcatului – datorii achitate („tel el estai” - ultima chitanţă pentru creditor – „s-a isprăvit” - Ioan 19:30); păcate iertate (Matei 18:23-25; Luca 7:41-42; Ioan 8:30-36)

 

       ÎNCHEIERE

1.... Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut (păcătosul)” (Luca 9:54-56; 19:10)

2. Mântuirea va fi finalizată la cea de a doua venire a Domnului (Ioan 3:19-20, 36; Matei 22:1-14 – unii resping mântuirea considerându-se neprihănăţi, iar alţi vor fi respinşi pentru că rămân în păcat)