Lecţia 03. Lucrurile religioase şi valorile lor

INTRODUCERE

1. Domnul Hristos a afirmat valoarea lucrurilor sfinte şi împortanţa practicii religioase aşa cum au fost primite de la Dumnezeu, potrivit cu ceea ce seste scris  (Matei 22:34-40). Ex.: Experienţa răsculaţilor din Tahiti (Alexander Smith – John Adams)

2. El a reformulat şi îmbogăţit conceptelor religioase mozaice, devenite ritualuri impracticabile şi fără valoare  (Luca 11:44-46)

 

I. VALORI SFINTE 

1. Credinţa a fost pusă piatră de temelie a mântuirii şi a tuturor lucrărilor de practică religioasă (Marcu 9:23-24; 6:5-6), evidentă în cuvintele rostite, primită ca o putere divină ce izvoreşte din autoritatea lui Dumnezeu şi împărtăşită oamenilor prin rugăciune (Matei 17:20; Marcu 11:20-24). Prin ea este controlată natura (Matei 8:26; 14:31) şi viaţa umană (Matei 8:10; 9:29; Marcu 5:25-34, 35-36)

2. Domnul  prezintă o religie a inimii, accentuând necesitatea cugetului şi a gândurilor curate, sfinte, care se materializează în practici cultice cu substrat spiritual real şi în trăirii ce reflectă voia lui Dumnezeu şi împlinesc nevoile oamenilor (Matei 18:1-4; 23:23-25; Luca 11:33-36; 1 Timotei 1:5, 19-20). Ex.: Studentul de la teologie, care s-a mărturisit pentru copiatul la examen  

3. El „demontează” erorile teologilor vremii, care pierduseră simţul proporţiilor, valorilor (Matei 23:16-24) şi elimină factorii umani „vinovaţi”: slava deşartă; averea posesivă, ... (Ioan 5:41-44; Luca 11:43)

 

II. ACŢIUNI PRACTICE (lecţia 9)

1. Odată cu încheierea mandatului formelor religioase ale Legii, Domnul a instaurat o religie a Duhului cu practici de cult simple şi clare (rugăciune, post, predică, vindecare, eliberare – lecţia 5) şi acţiuni practice necesare: milostenie, ... (Matei 6: 1-6,16-18)

2. Promovarea slujirii spirituale şi materiale: rob, copil (Matei 20:20-28; Marcu 9:33-37)

3.Administrarea bunurilor materiale în scopul mântuirii şi întreţinerii vieţii (Marcu 12:41-44). Maria – un exemplu de urmat (Marcu 14:3-9), apoi Marta (Luca 10:38-42; Ioan 11:20-27; 12:2-8). Repartiţia înţeleaptă, dreptă şi respectarea indatoririlor sociale (Matei 22:15-22).  Ex.: Îngerul şi procesul verbal de constatare a realizării lucrărilor de ajutorare a unei văduve, având notat faptul că nu s-a executat lucrarea cu toată inima; Copilul care ar fi dorit să fie şi el bogat să-i cumpere o maşinuţă cu telecomandă, fratelui său mai mic şi handicapat

 

 

ÎNCHEIERE

1.  Domnul Hristos a prezentat şi practicat o religie potrivit cu ceea ce este omul şi starea sa reală; religia Lui  este bună şi potrivită pentru fiecare om (Luca 11:37-42; Romani 12:1-2)

2. El a arătat că adevăratele valori sunt de natură spirituală, pentru că Împărăţia lui Dumnezeu nu este în / din lumea aceasta (Luca 14:12-24; Luca 16)