Lecţia 02. Interpretarea Legii

INTRODUCERE

1. Istoria biblică (Vechiul şi Noul Testament) este un singur plan divin (unitar), dar care prin lucrarea Domnului Hristos, marcheză definitiv revelaţia şi desăvârşeşte mântuirea  (Matei 5:17-18; Evrei 1:1-3)

2. Trecerea de la sistemul Legii (împovărat de tradiţia iudaică) la Adevărul împlinirii ei, a constituit baza doctrinară a religiei Domnului Hristos (Ioan 1:17)

 

I. LEGEA ŞI IUDAISMUL

A. Moise şi prorocii

1. Cele zece porunci cu explicaţii suplimentare şi alte legi au fost transmise evreilor prin Moise – o „slugă” credincioasă (Deuteronom 5:1; 12:1; Maleahi 4:4; Evrei 3:5-6)

2. Profeţii au chemat poporul la împlinirea Legii, arătând înţelesul ei, în special în domeniile în care ea era nerespectată (Isaia 8:19-20; Ieremia 5:2-7; Amos 2:4)

B. Tradiţii şi practici religioase ale vremii

1. Interpretări tradiţionale religioase ale vremii instauraseră un cult împovărat cu multe reguli şi forme exterioare (Marcu 7:1-8, 13; Matei 23:3-4)

2. Existau diferite partide religioase, de la  farisei „orbi”   la saduchei conducători sau de la conservatorii lui Şamai la liberali lui Hilel, toţi pretinzându-se a fi urmaţii lui Moise şi ai profeţilor (Matei 23:1-2). La aceştia se adăugau vameşi şi păcătoşii (Luca 15:1-2; Ioan 7:48-49)

 

II. PRINCIPII

1. Domnul a accentuat valorile spirituale, morale şi practice ale Legii (Matei 23:23 – lecţia 3). El a arătat drumul spre Împărăţia lui Dumnezeu: Matei 5:1-9 - „ferice” - fericit din întâmplare (eutukes), prin poziţie, cinste (olbios), prin plăceri (eudaimon) / fericirea divină (makarios); sărăcia în duh – nevoia profundă de Dumnezeu; plânsul – smerenia şi pocăinţa; blândeţea – convieţuirea binevoitoare;

2. Domnul a explicat Legea prin aprofundarea conţinutul ei, arătând scopul ei: refacerea şi păstrarea relaţiei cu Dumnezeu şi trăirea vieţii în cele mai bune condiţii – fericirea omului  (Matei 5:21-24; 6:1-15 – Tatăl nostru; 7:12; Luca 13:10-17; 14:1-6)

 

III. EXEMPLE PRACTICE

1. Îngrijirea părinţilor (Matei 15:3-6)

2. Căsătoria (Deuteronom 22:13-30; 24:1-4; Matei 5:27-32; 19:3-9; Marcu 10:11-12)

3. Respectarea Sabatului (Exodul 31:12-17; 12:16; Isai 56:2; 58:13; Matei 12:1-7; Marcu 2:27-28; 3:1-6; Ioan 5:8-10, 18)

 

ÎNCHEIERE

1. Pentru Domnul, dar şi pentru cei ce voiau să înţeleagă / recunoască adevărul, Legea era dragostea în acţiune (Marcu 12:28-34)

2. Problema diferenţei dintre religia Domnului şi religia celor ce foloseau aceeaşi Lege era dată în fond de interpretarea şi aplicabilitatea ei (Luca 6:27-49; 10:25-37)