Lecţia 01. Introducere

INTRODUCERE

1. Evangheliile prezintă suficiente date / detalii despre viaţa religioasă a Domnului Hristos (Luca 1:1-4), de la botezul în apă până la înălţarea la cer, ceea ce ne permite cunoaşterea şi înţelegerea religiei Domnului Hristos (Luca 3:21- 24:51)

2. Religia Domnului Hristos – creştinismul autentic – conceptele şi comportamentul  religios şi ca mod de viaţă (pe lângă lucrarea ispăşitoare, mântuitoare), oferă exemplul desăvârşit pentru urmaşii Lui, care-L acceptă ca Mântuitor şi Domn (Fapte 2:36-37; 17:23; 1 Corinteni 2:7-8)

 

I. DEFINIŢII

1. O religie a duhului minţii iluminate de Duhul Sfânt (Ioan 6:60-63), bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu (Luca 24:25-27) şi întreţinută cu rugăciune (Luca 11:1-4; 22:39-46)

2. O religie nepopulară, orientată împotriva firii pământeşti şi a lumii (Ioan 7:1-9; 2 Timotei 3:12), dar cu bucurii spirituale (Luca 10:21-22; Ioan 15:9-11)

3. O religie ce poate fi înţeleasă, acceptată şi dovedită că este adevărată, prin proclamarea şi împlinirea binelui suprem, fără interese pământeşti (Ioan 7:16-18; Luca 7:19-23; 2 Corinteni 1:12; 4:2-4)

 

II. COORDONATE

1. Viaţa spirituală / religioasă originează în naşterea din Dumnezeu (Ioan 1:12-14; 3:1-8; Romani 1:3-4; 8:29)

2. Viaţa spirituală / religioasă a Domnului Hristos fost (mai mult decât) împlinirea Legii: iubirea de Dumnezeu şi de aproapele, culminând cu ascultarea şi jertfa supremă (Matei 5:38-48; 27:26-31; Ioan 3:16; 1 Ioan 3:16)

3. Viaţa spirituală / religioasă (a Domnului) s-a desfăşurat în condiţiile şi parametri lumii spirituale şi fizice, ceea ce necesită suportarea ispitelor cu înţelepciunea Cuvântului şi puterea Duhului (Matei 4:1-11; 6:13; Luca 11:14-26; 12:1-12). „Cine nu crede că există diavol, să incerce să lucreze pentru Dumnezeu şi-l va întâlni cu siguranţă

 

III. SCOP

1. Domnul Hristos a urmărit toată viaţa împlinirea voii lui Dumnezeu şi proslăvirea Lui (Ioan 6:38; 12:27-28; 17:4)

2. Scopul Domnului a fost reînstaurarea Împărăţiei lui Dumnezeu, prin exemplul personal / viaţa pământescă şi prin activitatea / lupta spirituală (Luca 17:20-21; Evrei 10:5-10; 1 Corinteni 15:24-28)

 

ÎNCHEIERE

1. Domnul a fost „Fiul prea iubit ... de El să ascultaţi” (Matei 12:18-21; 17:5), cu o închinare „în duh şi în adevăr” (Ioan 4:23). Noi trebuie să fim / devenim ucenicii Lui (Luca 9:23-26), după cum El a fost urmaşul desăvârşit al Tatălui, căci scopul Evangheliei este redobândirea chipului lui Dumnezeu (Ioan 5:19)

2. Domnul a spus despre Sine: „Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire” (Matei 11:6; 15:12-13; Marcu 12:10-11)