Lecţia 12-13. Biserica / Adunarea din Efes

INTRODUCERE

1. Efes – cel mai important oraş din provincia Asia. Sediul zeiţei Diana (romani), Artemis (greci), având un templu ars şi refăcut, care avea 128 metri lungime şi 66 metri lăţime (una din minunile lumii)

2. Biserica din Efes – un templu viu – o minune veşnică (Efeseni 2:21-22), fondat în cea de a treia călătorie paulină (Fapte 18:19-21; 19)

 

                        I. LUCRAREA DIN EFES (O lucrare completă)

A. Lucrători cu experienţă

1. Preocupare totală pentru o lucrare (Fapte 18:19-21; 19:8 -10;  20:33-34)

2. Experienţa puterii divine ( Fapte 8; 19:11-12, 15, 18-20; 20:18-19)

3. Importanţa lucrării în echipă (Fapte 19:22, 29; 20:4)

B. Lucrători care acceptă desăvârşirea (numai aşa pot desăvârşi şi ei pe alţii – Efeseni 4:11-12)

1. Ucenicii de la Ioan la Pavel - prin Isus  (Fapte 19:1-7); caz. Apolo (Fapte 18:24-28)

2. Misionari neşcolarizaţi (Fapte 19:13; 17); aviz (1 Timotei 1:3-12)

3. Evanghelizare / învăţare până la saturaţie (Fapte 19:10; 20:20, 27); cursuri  intensive (Fapte 20:7, 11; 28:23)

C. Lucrători în Mâna lui Dumnezeu

1. Mâna Domnului în alegere – ordinare (Fapte 20:28; Osea 8:4; 1 Timotei 1:18-20; 4:14); caz: Saul, Eliab… David -  călăuzirea repartizării sectoarelor de activitate (Galateni 2:8; Fapte 13:2-4)

2. Mâna Domnului (Duhul lui Dumnezeu) şi Cuvântul (Ioan 16:12-13; Fapte 15:28; 20:32) duc la mântuirea păstorilor şi turmelor

3. Lucrători în mâna diavolului (lupi în turmă) : (Matei 7:15; Fapte 20:29); întâi trebuie să vegheze lucrători (Fapte 20:29-31; Ieremia 14:13-16; 29:15, 21-25, 31-32):

                        a) metode: vorbiri dulci plăcute firii (Romani 16:18; Fapte 20:30; 2 Timotei 4:3); miracole (2   Tesaloniceni 2:9-11)

                        b) scop: partide (Fapte 20:30; Romani 18:17; 2 Petru 2:2-3)

                        c) rezultate: înşelarea tuturor (Matei 24:24; Romani 16:18; 2 Corinteni 11:12-15; 2 Timotei 3:13)

 

                        II. BISERICA (ADUNAREA) DIN EFES  (O biserică matură; evrei şi neamuri – Efeseni 2:11-18; 3:6)

A. Primirea Evangheliei

1. Un har (Efeseni 2:8; 3:20-21)

2. O primire adevărată (Efeseni 1:13-14); Cuvânt, Duh (Fapte 19:17-20)

B. Echiparea sfinţilor (O datorie a lucrătorilor – Efeseni 4:11-15; Fapte 20:26)

1. Creşterea spirituală (Efeseni 2:20-22; 4:12-16)

2. Rugăciunea pentru creşterea spirituală (Efeseni 1:15-23); în comun sau absenţă (Fapte 20:36; Efeseni 1:15)

C. Evanghelia – un mod de viaţă

1. Omul cel vechi (Efeseni 4:22 – 5:5; Coloseni 3:8-9)

2. Omul cel nou - comportamentul unui mântuit (Efeseni 4:1-5; 4:32; 5:18-20; 5:1-2):

            a) viaţa de familie – înţelegerea fundamentală (Efeseni 5:22-23; 6:1-4)

                        b) viaţa socială (Efeseni 5:8-13; 6:5-10); grija pentru săraci (Fapte 20:34-35; Galateni 2:9)

D. Creştinul în lupta spirituală

1. Puterea şi armătura divină (Efeseni 6:10-11, 13)

2. Lupta spirituală, nu umană (Efeseni 6:12-13, 16)

 

                        ÎNCHEIERE

1. Efes – o biserică puternică, matură spiritual -  sfinţii lui Dumnezeu (Efeseni 1:1, 4)

2. Necesitatea creşterii şi rămânerii în dragostea adevărului (Apocalipsa 2:2-7; Fapte 20:37-38; 21:1, 5)