Lecţia 10-11. Biserica / Adunarea din Corint

INTRODUCERE

1. Corint – oraş ars şi reconstruit de romani, capitala Ahaiei. Oraş cu o reputaţie slabă din punct de vedere moral. „A fii corintian = un eufemism ce descrie starea de păcat. Culmea stricăciunii fiind templul Afroditei cu o mie de preotese prostituate.

2. Biserica din Corint -  fondată de Domnul prin Pavel şi colaboratori. Exista aici o activitate vastă şi îi sunt rezervate în Noul Testament cele mai multe pagini (Fapte 18; 1, 2 Corinteni)

 

                        I. ACTIVITATEA ÎN CORINT

A. Activitatea misionară  (lucrările părinţilor bisericilor şi a urmaşilor lor în slujbă  - 1 Corinteni 4:15; 3:10-15)

1. Ispravnici /administratori  (1 Corinteni 4:1-2): Pavel (Fapte 18:4-11, 18); Acuila şi Priscila (Fapte 18:2-3; Romani 16:3-4); Apolo (Fapte 18:26-28; 1 Corinteni 3:6); Timotei, Sila, Sosten (Fapte 18:5, 17; 2 Corinteni 1:1); Tit şi alţii (2 Corinteni 9:23; Filipeni 4:3)

2. Statutul lucrătorilor:

                        a) spiritual: prezentarea lui Isus Hristos în lumina Evangheliei (2 Corinteni 4:2, 4-6, 15; 5:11)

            b) socio-economic: independenţă (Fapte 18:3-5, 12-17; 1 Tesaloniceni 4:11-12; 1 Timotei 2:1-2)

B. Activitatea în biserica locală  (evrei şi neamuri – Fapte 18:6)

1. Locul activităţilor: sinagoga (Fapte 18:6-8); acasă (1 Corinteni 14:35, 28); biserică – adunare (1 Corinteni 11:18, 22; 14:4, 33)

2. Activitatea în biserică / adunare: evanghelizare – învăţare (Fapte 18:5, 9-11; 1 Corinteni 15:1-2 (-); 14:34-37; 1 Timotei 2:8-15); celelalte activităţi spirituale (1 Corinteni 14:26; 12:28)

 

                        II. PAVEL  (cea mai mare descriere asupra lui şi a lucrării efectuate este în  1şi 2 Corinteni)

A. Pavel apostolul

1. Autenticitatea apostoliei (2 Corinteni 3:1; 11:5; 12:12; Romani 15:15-21)

2. Mesajul apostolic (1 Corinteni 1:17-18; 2:1-7, 11; 3:2; Galateni 2:1-8)

3. Viaţa de rugăciune apostolului (Fapte 6:4; 1 Corinteni 11:28-29; Filipeni 1:4; Coloseni 1:3….)

B. Viaţa apostolului

1. Sănătatea (2 Corinteni 12:7-9; Galateni 4:13-15)

2. Activitatea fizică, materială (Fapte 18:2-5; 1 Corinteni 9:11-18, 23; 2 Corinteni 11:7-12)

3. Suferinţe (Fapte 14:19; 2 Corinteni 1:8-11; 11:23-27)

4. Condiţii de slujire (1 Corinteni 4:10-14; 9:27; 2 Corinteni 4:8-10; 6:3-10)

5. Experienţe personale (2 Corinteni 12:1-6)

 

                        III. CORINTENII

A. Desfăşurarea darurilor Duhului Sfânt

1. Prezente  şi în alte adunări: Ierusalim (Fapte 2:4; 5:12); Samaria (Fapte 8:7, 15); Antiohia (Fapte 11:27-28; 13:1-2); Bisericile Galatiei (Galateni 3:2, 5); Efes (Efeseni 4:8-11)

2. În Fapte 18 (Corint) Cuvântul era baza dar există şi „o vedenie” (Fapte 18:9-11)

3. Darurile şi lucrarea lor – o mărturie bogată despre Isus Hristos (1 Corinteni 1:4-9)

4. Lucrări – slujbe – daruri (1 Corinteni 12:1, 4-11, 28; Romani 12:4-8)

5. Manifestarea – Relaţia cu divinitatea şi biserica (1 Corinteni 12); natura darurilor (1 Corinteni 13);                manifestarea  propriu-zisă – principii de operare (1 Corinteni 14)

                        a) ordinea valorică în zidire (1 Corinteni 14:5, 13, 19); primează înţelepciunea (1 Corinteni 14:20)

                        b) ordinea prezentării limitate (14:27-31, 32, 40) o derulare pe fond de dragoste (1 Corinteni 14:30-31)

B. Doctrine discutate la Corint (toate au fost expuse, dar unele au devenit problematice şi au fost tratate special – Fapte 20:20, 27; 1 Corinteni 1:11; 5:4;  7:1; 11:17, 34)

1. Probleme de familie:

                        a) trupul un  templu al Duhului Sfânt (1 Corinteni 3:16-17; 6:19-20)

                        b) planul divin pentru fiecare individ în raport cu viaţa de familie (1 Corinteni 7:1, 7, 32-35, 40;1 Corinteni 7:1, 3-4, 33-34)

2. Probleme în relaţiile din biserică:

                        a) neînţelegeri (1 Corinteni 6:1-8); dezbinări (1 Corinteni 1:10-13; 3:4-7); disciplinări (1 Corinteni

 5:2-13; 2 Corinteni 2:5-11; 7:10-12)

                        b) Cina Domnului (1 Corinteni 11:20-34)

                        c) dărnicia – motivaţii, procedură, destinaţii (1 Corinteni 16:1-4; 2 Corinteni 8:7-15; 9:1-2, 6-7, 11)

3. Problemele raporturilor cu lumea: separare (1 Corinteni 5:12-13; 10:14, 19-21); asociere (1 Corinteni 6:12; 10:23-33); aspecte interioare proprii (Ioan 14:17; 1 Corinteni 8:10; 11:14 pentru 11:1-14; 1 Petru 2:12)

4. Problemele veşniciei -  a doua venire şi învierea pentru răsplată (1 Corinteni 15:12, 22-23, 49-53)

C. Evoluţia spirituală generală a corintenilor

1. Primirea Evangheliei: convertiri masive şi bogate (Fapte 18:8-10; 1 Corinteni 1:4-7; 15:1-2)

2. Crize spirituale – chiar căderi (Daniel 11:33-35; Marcu 4:17; 1 Corinteni 10:1-13; 2 Corinteni 11:3-4)

3. Restaurări - cum să tratezi „pocăiţii nepocăiţi” (2 Corinteni 7:5-12; 10:1-6) 

 

                        ÎNCHEIERE

1. Dumnezeu -  exclusiv, unicitate (1 Corinteni 10:21-22; 15:27-28)

2. Pavel – omul „acelaşi” – omul pe temelie sigură (2 Timotei 2:19; 2 Corinteni 10:11; 12:20-21) – în biserica locală, pe teren, în epistole (2 Corinteni 12:18)

3. Corintenii - „bieţii fraţi”, cărora sfinţii le trimit sănătate (2 Corinteni 13)