Lecţia 09. Biserica / Adunarea din Colose

INTRODUCERE

1. Colose – oraş în Asia Mică, situat între Laodicea şi Ierapole (Coloseni 4:13)

2. Biserica din Colose – înfiinţată în sec. I. de colaboratorii lui Pavel, primind şi de la el o epistolă (Coloseni 1:7; 2:1)

 

                        I. EVOLUŢIA FAVORABILĂ A BISERICII (ADUNĂRII)

A. Biserica din Colose

1. Ucenicii lui Pavel (tovarăşii de lucru): înfiinţând biserici – Epafras (Coloseni 1:7; 4:12); sau zidindu-le – Filimon, Onisim (Filipeni 1:4-22). Model – ucenicii trimişi (Luca 10:1-2)

2. Ucenicii lui Pavel - lucrători ordinaţi – Arhip (Coloseni 4:17; Fapte 20-28-32)

B. Epistola către Coloseni  (scrisă de doi martori – Coloseni 1:1-2 – sub viziunea Duhului – Coloseni 2:5)

1. Naşterea (Coloseni 1:6) şi creşterea bisericii (Coloseni 1:3-12); prin diferite mijloace:  Cuvântul (Coloseni 3:16); rugăciunea (Coloseni 1:3; 4:12): Totul în dragostea Duhului (Coloseni 1:8), sau suferinţe ce produc maturitatea (Coloseni 1: 9-12,24, 29)

2. Comportament în societate – familie (Coloseni 3:18-21),  alte domenii de activitate (Coloseni 3:22; 4:1, 5-6)

 

                        II. TENDINŢE DE ABATERE DE LA ADEVĂR

A. Ispite generale

1. Efectele vieţii anterioare: religiose (Coloseni 2:20; Galateni 2:18-19); morale (Coloseni 1:21; 3:5-10)

2. Influenţa curentelor actuale: religiose – vecini din Laodicea şi Ierapole (Coloseni 4:16; 2:4, 6; 2 Timotei 2:16-18);  sociale – azi democraţie, economie de piaţă (Coloseni 3:7, 11)

 

B. Probleme specifice în Colose

1. Gnosticismul (o cunoaştere tainică, ideea că Dumnezeu este în centru a şapte sfere pe care se situează domnii spirituale inferioare spre exterior, omul fiind poziţia a şaptea şi el trebuie să se aventureze spre „centru” divin). Deaceea Pavel prezintă accesul la Dumnezeu prin credinţă, prin  Isus Hristos Cel care este „totul” (Coloseni 2:8, 10; 1:15-22, 26-27)

2. Legalism iudaic (ceremonii şi ascetism); răspuns: nu disciplinarea firii ci o natură nouă prin Isus Hristos (Coloseni 2:16-23; 11-12)

 

                        ÎNCHEIERE  (Isus Hristos este totul în biserică)

1. Doctrinar:  nu o cunoaştere intelectuală ci o viaţă nouă prin cunoaşterea naturii Lui (Coloseni 2:2-3)

2. Practic: nu ascetism ci o viaţă în Hristos (Coloseni 3:17, 23-24)