Lecţia 08. Biserica / Adunarea din Tesalonic

INTRODUCERE

1. Tesalonic (oraşul Salonic de astăzi, întemeiat în sec. IV î.e.n. în Macedonia)

2. Biserica din Tesalonic – întemeiată în a doua călătorie misionară, a primit două epistole

 

                        I. PĂRINŢII BISERICII (ADUNĂRII) (echipa paulină, slava tesalonicenilor - 2 Corinteni 1:13-14; 1 Tesaloniceni 2:19)

A. Tovarăşii de lucru

1. Barnaba (Fapte 14:14); Sila (Fapte 15:32); Timotei (Filipeni 2:19-23); Silvan (1 şi 2 Tesaloniceni 1:1; 2 Corinteni 1:19; 1 Petru 5:12); Tit (2 Corinteni 7:6-15; 8:16, 19, 23; Tit 1:4-5); Marcu (Fapte 13:5, 13; 15:37-40; 2 Timotei 4:11); Dima (Coloseni 4:14; 2 Timotei 4:10)

2. Alţi colaboratori: (Romani 16:1-16). Au avut şi duşmanii – Imeneu, Filet (Romani 16:17-18) Alexandru

B. Caracteristici

1. Comportament misionar (1 Tesaloniceni 2:1-14)

2. Comportament general (1 Tesaloniceni 1:2-3; 2:17; 3:1-2; 3:10-13; 2 Tesaloniceni 1:4, 11)

 

                        II. BISERICA (ADUNAREA)

A. Membrii bisericii

1. Iudei şi greci (prozeliţi!?) temători de Dumnezeu (Fapte 17:1-4)

2. Păgâni - oameni de frunte sau idolatri şi imorali (Fapte 17:4; 1 Tesaloniceni 1:9)

B. Educaţia spirituală (Tesalonic – centru creştin evanghelistic- 1 Tesaloniceni 1:7-8; 4:10; 2 Tesaloniceni 3:1)

1. Învăţătura primară - adevăruri începătoare (Evrei 6:1-2; Fapte 17:2-3). prin puterea Duhului (1 Tesaloniceni 1:5-6)

2. Creşterea spirituală (2 Tesaloniceni 2:13-17; 1 Tesaloniceni 3:12; 4:9-10; Fapte 20:1-3). În 1 şi 2 Tesaloniceni există expuse majoritatea doctrinelor Noului Testament (Ex. 1 Tesaloniceni 5:9-23). Finalitatea mântuirii tesalonicenilor – a doua venire (1 Tesaloniceni 4:13-18)

3. Întărirea în necazuri şi ispite (1 Tesaloniceni 2:14; 3:1-8)

4. Relaţiile credinciosului: măsuri de disciplină (2 Tesaloniceni 3:4, 6, 10-15); păstrarea dragostei; evitarea dezbinătorilor (Fapte 17:5-9; 2 Tesaloniceni 2:2); păstrarea credinţei, doctrinei sănătoase – aviz apocaliptic (2 Tesaloniceni 2:9-12)

 

                        ÎNCHEIERE

1. Mijlocul cărării neprihănirii: credinţa, nădejdea şi dragostea (1 Tesaloniceni 1:3; 2 Tesaloniceni 1:3-4)

2. Scopul vieţii creştine – finalitatea căii (1 Petru 1:9). Cei credincioşi, plăcuţi Domnului vor fi înviaţi ca Domnul sau  răpiţi ca Enoh (1 Tesaloniceni 4:1, 14-17)