Lecţia 07. Biserica / Adunarea din Filipi

INTRODUCERE

1. Filipi (colonie - presupunea drept de vot şi organizare romană), prima localitate europeană evanghelizată (Fapte 16:12)

2. Biserica din Filipi – o biserică model, având harul bucuriei în suferinţe şi sărăcie

 

                        I. FONDAREA BISERICII / ADUNĂRII

A. Lucrarea echipei pauliene (Pavel, Timotei, Sila – Fapte 15:40; 16:3, Luca – Fapte 16:10-17)

1. Trimiterea (chemarea) - „înţelegeau” planul divin prin mesaje şi  împrejurări (Fapte 16:6-10; Filipeni 1:12)

2. Condiţii de evanghelizare (nu exista sinagogă): în natură (Fapte 16:13, 16); în închisoare (Fapte 16:25); în casă (Fapte 16:32-34). Dacă au folosit împrejurările naturale existente, Domnul a pregătit altele supranaturale (Fapte 16:26)

B. Convertiri

1. Lidia şi casa ei - oameni cu precedent evlavios – caz Corneliu  (Fapte 10:2-6, 22) şi ascultare (Fapte 16:14; 10:33)

2. Temnicerul (casa lui şi deţinuţii  (Fapte 16:26, 28); o convertire diferită de a Lidiei; un şoc divin (Fapte 16:26-33)

3. Când trebuie botezat cineva - socotit credincios? Primirea Cuvântului certifică botezul (Fapte 16:15, 32-34)

 

                        II. EVOLUŢIA ISTORICĂ A BISERICII / ADUNĂRII (extrasă din a treia călătoria   epistolă – Fapte 20:1-2; 20:3)

A. Aspecte interioare (misionari şi biserica – Filipeni 1:1)

1. Bucuria - împlinire şi farmec spiritual (Fapte 16:34; Filipeni 1:25; 2:2, 17-18, 29; 3:1; 4:4, 10; 2 Corinteni 8:2)

2. Dărnicia -materializarea lepădării de sine, dragoste (2 Corinteni 8:1-5; Filipeni 4:13-19)

3. Părtăşia frăţească - cea mai personală epistolă, intimitate sfântă (Fapte 16:15, 34, 40; Filipeni 2:22, 25, 28; 4:14-15); simţiri identice în Duh (Filipeni 2:1-2, 20, 25-27; 4:2-3)

B. Aspecte exterioare

1. Existenţa bisericii (Filipi – locul fără sinagogă - biserică) – (Fapte 16:20-24; 1 Tesaloniceni 2:2); uzul la drept – apologetică (Fapte 16:35-39)

2. Existenţa unei biserici după Evanghelie (Efeseni 5:27; Filipeni 1:7, 16, 27). Ispitele prin: iudeizatori (Filipeni 3:2-3); ocultism - ghicitoare (Fapte 8).Aviz: (Fapte 16:16-19); obiceiuri, cultură, stil de viaţă (Fapte 16:20-21); vrăjmaşi ai crucii -  polemică (Filipeni 3:17-19)

 

                        ÎNCHEIERE

1. Filipi - colonie romană; biserica (sfinţii) din Filipi - colonie cerească (Filipeni 3:20; 2:15-16; 1:14) – trecerea e realizată de Cuvânt (Ioan 17:6, 14)

2. Modelul suprem: Isus Hristos (Filipeni 2:5-12); Pavel - pe urme le Lui (Filipeni 3:4-14); filipenii – pe urmele lui (Filipeni 4:8-23)