Lecţia 06. Biserica / Adunarea din Antiohia Pisidei

INTRODUCERE

1. Antiohia (localitate din Pisidia) evanghelizată de Barnaba şi Saul (Pavel) în prima călătorie misionară (Fapte 13:13-14, 49)

2. Aici avem cel mai lung pasaj extras din predicile de evanghelizare a apostolului Pavel (Fapte 13:16-41) 

 

                        I. EVANGHELIZAREA ŞI FONDAREA BISERICII / ADUNĂRII

A. Programul (orarul) de evanghelizare

1. Din activitatea sinagogii: citirea Vechiului Testament (Fapte 13:15a; 15:21);  îndemn -  predică (Fapte 13:15b; Neemia 8:1-3, 8)

2. Timpul de slujbă: Sabatul (Fapte 13:14, 44); timp suplimentar (Fapte 13:43; 2 Timotei 4:2)

3. Participanţii: iudei şi prozeliţi - neamuri (Fapte 13:46-48)

B. Biserica / Adunarea din Antiohia Pisidiei diferită de sinagogă şi slujbele diferite de liturghiile seci

1. Ucenicii: oameni evlavioşi, ce primesc Cuvântul şi „stăruie” în har (Fapte 13:42-44, 46, 48, 52; 14:22)

2. Lucrătorii (Fapte 14:23) - după modelul din 13:1-3 – pentru a continua evanghelizarea, părtăşia şi învăţătura

3. Biserica: oameni ieşiţi din lume şi religie (Babilon) ca şi Isus (omorât de preoţi şi reprezentanţii        Cezarului), de aceea existau probleme cu aceste două categorii, unite uneori (Fapte 13:45, 50)

 

                        II. PREDICA DE EVANGHELIZARE

A. Rădăcinile Vechiului Testament (planul divin veşnic – lucruri noi şi lucruri vechi -  Matei 13:52)

1. De-a lungul istoriei (Fapte 13:17-21); vezi psalmii, predica lui Petru, Ştefan…

2. Momentele cheie: Moise, David (Fapte 13:22-23)

B. Desăvârşirea lucrării în Noul Testament

1. Ioan Botezătorul (Fapte 13:24-25)

2. Viaţa şi lucrarea lui Isus Hristos (Fapte 13:27-31)

C. Mesajul central al evanghelizării – Isus Hristos

1. Împlinirea făgăduinţei – valabilitatea Scripturilor (Psalmul 119; Fapte 13:32-34)

2. Iertarea şi răscumpărarea – anularea păcatului aduce viaţa veşnică (Fapte 13:35-39)

D. Răspunsul (reacţia) oamenilor: ( luaţi seama - Fapte 13:40; evrei - Fapte 13:26; neamuri - Fapte 13:42, 46)

1. Necredinţă: prin dispreţuire (Fapte 13:41); pizmă (Fapte 13:45); neprimirea Cuvântului (Fapte 13:46)

2. Credinţă: din preamărirea Cuvântului (Isus, Dumnezeu) la auzire (Fapte 13:42, 46, 48; Romani 10:14-17)

 

                        ÎNCHEIERE

1. Îndrăzneala propovăduirii Cuvântului – sabia Duhului - autoritatea divină (Fapte 4:13; 13:46; 14:3)

2. Evanghelia: pentru unii „praf” (amprente pentru judecată); pentru alţii bucurie la dimensiunea întregii fiinţe (Fapte 13:51-52; Matei 24:14; 2 Corinteni 2:14-16)