Lecţia 04. Biserica / Adunarea din Samaria

INTRODUCERE

1. Samaria: fosta capitală a celor 10 ( 8) seminţii (1 Regi 16:24); teritoriu cu populaţie mixtă (2 Regi 17:24-28; Neemia 13:23-24 – Ioan 4:9); o provincie romană între Iudea (sud) şi Galilea (nord)

2. Bisericile din provincia Samaria apar odată cu cele din Iudea (Fapte 8:1; 9:31, 35, 42) iar biserica din oraşul Samaria e prezentată în Fapte 8

 

                        I. EVANGHELIZAREA SAMARIEI

A. În timpul misiunii Domnului Hristos

1. Popasul de la Sihar (Ioan 4:5, 30, 39-40)

2. Respingerea într-un sat (Luca 9:51-54); Domnul viza mântuirea lor în viitor (Luca 9:55-56)

B. Evanghelizarea după prigoana de la Ierusalim

1. Predicatori anonimi (Fapte 8:1). Ei  propovăduiau Cuvântul (Fapte 8:4)

2. Lucrarea evanghelistului Filip (Fapte 8:29, 39-40):

            a) mesajul – Scriptura (Fapte 8:5, 35); loc central: Isus Hristos (Ioan 5:39)

            b) autentificarea semnelor şi minunilor (Fapte 8:6-7), după modelul lucrării ucenicilor (Luca 9:1, 6)

3. Evanghelizarea prin Petru şi Ioan (Fapte 8:25; 15:3); Ulterior şi cei din Antiohia au trecut pe la samariteni  (Fapte 15:3)

C. Efectul (impactul) evanghelizării  (bătălia pentru Samaria - Fapte 8:10 sau 8:12)

1. Trebuie să răspundă la întrebările esenţiale (divinitate) şi se finalizează cu mărturisirea credinţei (Marcu 16:16)

2. Evanghelia aduce bucurie: minunile Satanei doar domină prin paranormal şi întunecă mintea (2 Corinteni 4:3-4); uimesc (Fapte 8:8-11, 39)

3. Exemple: samaritenii (Fapte 8:12, 14); famenul (Fapte 8:30-38)

 

                        II. ZIDIREA BISERICII / ADUNARII DIN SAMARIA

A. Botezul cu Duhul Sfânt

1. O prioritate a lucrătorilor bisericii (Fapte 8:14-15; 9:17; 19:2, 6); realizat  prin rugăciune (Fapte 8:15)

2. O lucrare necesară pentru membrii bisericii (Fapte 2:38-39; 8:14-17); se produce după primirea Cuvântului (Fapte 10:42)

B. Învăţarea  (educaţia spirituală pentru creşterea în cunoştinţă, în vederea împlinirii în dragoste - drumul credinţei   - Fapte 8:25; 2 Petru 1:5-8; Galateni 5:6)

 

                        III. CAZUL SIMON

A. Un vrăjitor vechi (Fapte 8:9-11)

1.Pretenţia că efectuează o lucrare divină şi că el e „cineva”  -  religiile false (Fapte 8:9-10)

2. Lanţurile „vechi” ale fărădelegii (Fapte 8:23; Luca 11:24-26; Ioan 6:70)

B. Un „pocăit” fals

1. Dorinţa lui Simon (Fapte 8:29); profesie bisericească - slavă şi bani (1 Timotei 6:3-5)

2. Realitatea descoperită– absenţa roadei şi darurilor Duhului Sfânt (Fapte 8:20-23)

 

                        ÎNCHEIERE

1. Model pentru plantarea de biserici: baza biblică – Cuvântul; dovedirea prezenţei Duhului Sfânt aduce pacea (Fapte 9:31)

2. O bătălie câştigată de Domnul prin Filip, Petru, Ioan – pierdută de Satan în două reprize (prin Simon) -  cu sau fără câştigarea acestuia (Fapte 8:13, 22-24)