Lecţia 15. Proroci anonimi - 2

INTRODUCERE

1. Proroci numiţi oamenii lui Dumnezeu (Matei 7:16-17)

2. În orice vreme, în orice loc există nevoia de proroci, uneori mai mari alteori mai mici – ca şi ierarhiile divine (Romani 12:3)

 

I. EVENIMENTE PROFETICE  (1 Împăraţi 13)

A. Prorocul din Iuda

1. Trimis în Israel (Betel) cu un mesaj cu semn şi consemn (1 Împăraţi 13:1-3, 5, 7-10)

2. Incidentul cu Ieroboam (1 Împăraţi 13:4, 6)

B. Prorocul din Betel

1. Înscenarea unui mesaj, prorocul cedează ispitei şi încalcă consemnul (1 Împăraţi 13:11-18)

2. Prorocia prevestind pedeapsa şi împlinirea ei (1 Împăraţi 13:20-24)

3. Regretele şi înmormântarea (1 Împăraţi 13:25-32)

 

II. PRINCIPII PROFETICE

1. Trimiterea - cuvânt cu putere şi dorinţă; plecare la război, nu la plimbare (1 Împăraţi 13:1, 4, 8-9; Romani 1:11-15; 1 Corinteni 9:15-17)

2. Conţinutul fundamental al prorociei - reforma spirituală, zidirea (1 Împăraţi 13:2; 1 Corinteni 14:3-4; Ieremia 1:9-10; Isaia 61; 2 Timotei 4:8). Ex.: Prorocul de la Cluj, în misiune la Câmpia Turzii – descoperiri care au produs dezbinare, zdrobire

3. Semnele trebuie să fie reprezentative (1 Împăraţi 133-4; Exodul 3:12; 1 Samuel 2:35; Ezechiel 24:16-18, 24)

4. Puterea de ispită a prorociei mincinoase (a rezistat la dar nu la prorocia falsă):

            a) la proroc - duh de minciună, îndrăzneală (1 Împăraţi 22:22-23; 13:7-10, 15-19; Galateni 1:6-9)

            b) la popor  - când e ceva pozitiv, favorabil (Ieremia 29:8)

5. Posibilitatea prorociilor alternative (1 Împăraţi 13:18, 21-22; Ioan 11:49-51; 2 Cronici 35:21-22). Prorocul este găleata nu izvorul – de aceea profeţiile trebuie obligatoriu cercetate  (Iacov 3:9-11);          (Deuteronom 18:20-22; 13:1-5; 1 Corinteni 14:29; 1 Tesaloniceni 5:19-21)

6. Diferenţe între prorociile adevărate şi cele false (1 Împăraţi 13):

            a) 1 Împăraţi 13:1 (tocmai) – 1 Împăraţi 13:14 (nu l-a cunoscut)

            b) 1 Împăraţi 13:1, 20 (spontane) – 1 Împăraţi 13:11-12 (informaţii naturale)

            c) 1 Împăraţi 13:3 (semn) – 1 Împăraţi 13:18 (contrar consemn – 1 Împăraţi 13:9, contrar Cuvântului)

            d) 1 Împăraţi 13:2, 6 (autoritate spirituală)  – 1 Împăraţi 13:29-30 (sufletism şi mâncare)

 

ÎNCHEIERE

1. Nu le pune oasele (nici prorociile) împreună (1 Împăraţi 13:21)

2. Nu le pune la toţi şaua pe măgar - nu le da ajutor, concurs (1 Împăraţi 13:13, 27)