Lecţia 14. Proroci anonimi - 1

INTRODUCERE

1. Sfinţi cunoscuţi şi sfinţi necunoscuţi (parţial) cu lucrări ascunse (Deuteronom 29:29)

2. Un om al lui Dumnezeu / proroc / înger (Judecătorii 13:6, 8)

 

I. UN PROROC TRIMIS DE DOMNUL (Judecătorii 6:1-10)

A. Contextul

1. Şapte ani de idolatrie - cicluri repetate în perioada judecătorilor (Judecătorii 6:1, 10)

2. Şapte ani de necaz (Judecătorii 6:1-5); distrugere economică (Judecătorii 6:3-5); refugiaţi (Judecătorii 6:2, 5)

3. Rugăciunea poporului – ultima şansă a oamenilor (Judecătorii 6:6-8a)

B. Profeţia

1. Limbajul: purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu – persoana I (Judecătorii 6:8-10)

2. Conţinutul hermeneutic:

            a) dovedirea harului divin pentru Israel (Judecătorii 6:8-9)

            b) referinţa la Lege - porunca 1, 2 (Judecătorii 6:8-10)

            c) starea poporului (Judecătorii 6:10); idolatrie, neascultare….. (Judecătorii 10:13-14)

3. Provocarea / concluzia  (Judecătorii 6:8)

 

II. UN OM TRIMIS PENTRU CASA LUI ELI (1 Samuel 2:27-36)

A. Peisajul religios

1. Generaţia bătrânilor (Eli) – ataşaţi de chivot (Judecătorii 4:13), spunea neputincios adevărul (Judecătorii 2:23)

2. Generaţia tinerilor (Hofni, Fineas), cărora nici nu l-i se mai adresa Domnul pentru că nu voiau şi nu ascultau (Judecătorii 2:12-17, 22)

B. Mesajul

1. Reamintirea legământului cu neamul lui Aaron:

            a) descoperirea (revelaţia) şi alegerea (Judecătorii 2:27-28a; Numeri 18:7)

            b) oferirea lucrurilor sfinte (Judecătorii 2:28; Numeri 18:8-13, 19)

2. Starea lor vis a vis de legământul condiţionat (Judecătorii 2:30; 4:3-6; Matei 7:22-23):

            a) călcarea legământului (legii jertfelor) şi a  locaşului sfânt (Judecătorii 2:29)

            b) necinstirea lui Dumnezeu (Judecătorii 2:29-30)

3. Rostirea pedepsei (sentinţa):

            a) lovirea bărbaţilor de slujbă (Judecătorii 2:31-34)

            b) lepădarea generaţiilor de blestem (Judecătorii 1:4; 12:32, 35-36; 3:13; 4:21; 14:3; 22:19-20; 1 Împăraţi 2:26-27)

4. Confirmarea şi explicaţia (Judecătorii 3:3-14)

 

ÎNCHEIERE

1. Omul lui Dumnezeu (în vreme de criză) când şi conducerea este afectată de păcat sau chiar apostată rolul prorocului (Ezechiel 2:3-10; 3:17-21)

2. Rolul prorociei (efectele):

            a) ascultarea: procedura pocăinţei şi  jertfele Vechiul Testament (Judecătorii 10:10-16)

               b) neascultarea produce lepădarea (1 Samuel 3:11-14; 3:11-22)