Lecţia 13. Maleahi

INTRODUCERE

1. Maleahi – mesagerul Domnului – ultimul profet (carte) a Vechiului Testament

2. Prorocia lui Maleahi către Israelul întors din robie (Maleahi 1:1). Asemănarea cu Biserica eliberată din robia păcatului (2 Petru 2:19-20)

 

I. VREMEA LUI MALEAHI

A. Persoana prorocului

1. Preot / levit – în sinagogă / Templu (potrivit tradiţiei iudaice şi temei abordate)

2. Nume propriu - un iudeu credincios,dupăcum reiese din conţinutul cărţii (Maleahi 1:1)

B. Perioada istorică

1. Vremea lui Neemia, Ezra (Maleahi 2:8 / Neemia 13:29; Maleahi 2:11-12 / Neemia 13:23-25; Maleahi 3:8-10 / Neemia 13:10)

2. Starea poporului Israel: o religie formată, insensibilă ce produce blestem (Maleahi 1:7; 2:2)

 

II. PROROCIILE LUI MALEAHI

A. Israel – poporul iubit  (Maleahi 1:2)

1. Alegerea (Maleahi 1:2-4; Deuteronom 7:6-8). Idem Biserica (1 Petru 2:9)

2. Făgăduinţe veşnice (Maleahi 3:6; Ieremia 31:1-3)

B. Profeţiile – „confruntare – dialog”, între popor şi Dumnezeu (prin Maleahi)

1. Lipsa iubirii – temerii de Dumnezeu (Maleahi 1:2, 6):

            a) poporul: „Cu ce ne-ai iubit?” (Maleahi 1:2); „Cu ce Te-am spurcat?” (Maleahi 1:7); „Cu ce Te-am înşelat?” (Maleahi 3:8)

            b) Dumnezeu: închinarea (slujirea) – tratată cu dispreţ, necurată (Maleahi 1:7, 14; 3:10)

2. Apostazia preoţilor /slujitorilor (Maleahi 2:8):

            a) preoţii: „Cu ce am nesocotit….?” (Maleahi 1:6)

            b) Dumnezeu: slujbă fără inimă (Maleahi 2:2), fără teamă sfântă şi adevăr (Maleahi 2:5-7), doar pentru bani (Maleahi 2:9)

3. Degradarea familiilor (Maleahi 2:11):

            a) poporul: „Pentru ce…?” (Maleahi 2:14…)

            b) Dumnezeu: Unde-i credincioşia… (2:14-16)

4. Starea generală de păcat (Maleahi 3:5):

            a) Poporul: „Cu ce L-am obosit?” (Maleahi 2:17); „Unde este Dumnezeul dreptăţii?” (Maleahi 2:17); „În ce trebuie să ne întoarcem?” (Maleahi 3:7); „Ce-am spus noi împotriva Ta?” (Maleahi 3:13)

            b) Dumnezeu: Întoarcerea la Lege  (Maleahi 3:7; 4:4)

C. Profeţia despre viitor

1. Judecata viitoare (Maleahi 3:2; 4:1); prezentul (Maleahi 3:15)

2. Întoarcerea la Domnul oştirilor (aprox. de 20 ori) – (Maleahi 3:15 – ce am câştigat?, a zecea întrebare!):

            a) soli trimişi - Moise şi proorocii (Maleahi 3:1; 4:5-6)

            b) întoarcerea - pocăinţa, temerea de Domnul (Maleahi 3:4-16)

 

ÎNCHEIERE

1. Două categorii de închinători - Cain şi Abel (Maleahi 1:8-11)

2. Două momente: acum şi atunci - fericirea şi răsplata e pentru cei ce se tem de Domnul şi-L cinstesc (Maleahi 3:15, 17-18; 4:2).