Lecţia 12. Hagai şi Zaharia

INTRODUCERE

1. Hagai, Zaharia – doi proroci post-exilici, care au slujit împreună

2. Proroci cu mesaje pentru prezent şi viitor (escatologie, special Zaharia)

 

I. HAGAI

A. Viaţa

1. Date istorice: repatriat (Ezra 2:1); perioada profeţiilor – aprox. 4 lun - 01. 06 – 24. 09 (Hagai 1:1; 2:10)

2. Date personale indirecte: Hagai condamnă păcatul (Hagai 2:13-14) şi lenevirea (Hagai 1:2-4)

B. Activitatea (4 mesaje)

1. Proorocia pentru reluarea lucrărilor la Templul din Ierusalim (Hagai 1:2-15):

            a) starea poporului (Hagai 1:2-4)

            b) reflectare asupra rezultatelor (Hagai 1:5-7 – 9, 11)

            c) îndemnul (Hagai 1:8, 13)

            d) ascultarea, trezirea duhului (Hagai 1:12, 14-15)

2. Slava Templului (Hagai 2:2-9):

            a) slava dintâi – aur (Hagai 2:3, 8)

            b) slava din urmă – pacea  (Hagai 2:4-6, 9)

3. Legea şi Templul Domnului (Hagai 2:10-19):

            a) nevoia sfinţirii (Hagai 2:13-14, 17)

            b) necesitatea lucrării (2:15-19)

4. Viitorul omenirii, chiar şi a cerurilor (Hagai 2:20-23):

            a) clătinarea şi nimicirea cerurilor şi pământului (Hagai 2:21-22)

            b) alegerea şi păstrarea sfinţilor – Zorobabel – Isus (Hagai 2:23)

 

II. ZAHARIA  (fiul lui Ido)

A. Viaţa

1. Captiv, preot, proroc  (Neemia 12:12, 16)

2. Prorocia nr. 1: viaţa, chemarea la pocăinţă (Zaharia 1:1-6 )

B. Activitatea (începută în luna a 8-a, anul al domniei lui Dariu)

1. Vedenii:

            a) vedenia cu caii –  raportul trimişilor şi rezidirea, refacerea Israelului (Zaharia 1:7-17)

            b) patru coarne, patru fierari – puterile asupritoare şi fărâmiţarea lor (Zaharia 1:18-21) 

            c) omul cu funia de măsurat – Ierusalimul cel nou – deschis pentru toţi (Zaharia 2:1-13)

            d) îngerul – Iosua – Satana – curăţirea preoţilor şi păstrarea lor – Odrasla (3:1-10)

            e) sfeşnicul şi doi măslini - Domnul (Duhul), Zorobabel şi Iosua (Zaharia 4:1-14)

            f) sulul de carte zburător  – blestemele planând deasupra celor răi din ţară (Zaharia 5:1-4)

            g) femeia în efă – locul nelegiuirii  nu este în Israel ci în ţara Şinear – Babel (Zaharia 5:5-11)

            h) carele – vânturi - armatele (puterile) de acţiune pe pământ (Zaharia 6:1-8)

2. Proorocii :

            a) încoronarea Marelui Preot (Isus) – Iosua – simbol  (Zaharia 6:9-15)

            b) posturi şi binecuvântări (Zaharia 7-8)

                        c) prorociile pentru viitor Mesia – Israel: împărăţiile lumii vor fi nimicite, va rămâne Sionul cu  Mesia (Daniel 2:44 / Zaharia 9:3-5; 8:9-11); păstorii şi Păstorul (Ioan 10 / Zaharia 11:5-8; 12-13);  persecutarea şi pocăinţa evreilor (Zaharia 12:2-3, 6-10; 13:2, 9); ultima confruntare, biruinţă, instaurarea Împărăţiei eterne (Zaharia 14:3-4, 9, 20-21)

 

ÎNCHEIERE

1. Lucrarea Domnului - planul Lui veşnic (Hagai 2:5-7; Zaharia 2:10-12)

2. Lucrarea Domnului - partea noastră  (Zaharia 4:9-10; Hagai 1:2, 14). Lucrările Templului (Ezra 3:8-13 – începerea; Ezra 4:23-24 – oprirea; Ezra 5:1-4 – reluarea prin Hagai şi Zaharia;Ezra 6:15-22; Zaharia 3:10 - finalizarea)