Lecţia 11. Şemaia şi Iehu

INTRODUCERE

1. Şemaia – proroc în Iuda, în timpul domniei lui Ieroboam I (1 Împăraţi 12; 2 Cronici 11, 12)

2. Iehu, fiul lui Hanani – proroc, în timpul domniei lui Iosafat  în Iuda şi Baeşa în Israel  (1 Împăraţi 18; 2 Cronici 19, 20)

 

I. ŞEMAIA PROROCUL (2 Cronici 12:5)

A. Viaţa

1. Omul lui Dumnezeu – omul care este în legătură cu Dumnezeu (2 Cronici 11:5)

2. Scriitor în Regatul de Sud (2 Cronici 12:15); linia profetică: Ahia – Şemaia – Ido (2 Cronici 9:29; 12:15-32)

B. Activitatea

1. Prorocia pro-dezbinare – adresată împăratului şi poporului (2 Cronici 11:3):

            a) conţinutul propriu-zis: oprirea mobilizării şi războiului  (2 Cronici 11:1, 4)

            b) explicaţii: acţiunea de dezbinare vine de sus (11:4); explicaţii suplimentare, prin prorocul Ahia

            c) efect (raportare): ascultare - o vreme de pocăinţă, progres(11:4)

2. Prorocia pedepsirii – către Roboam şi căpetenii (12:5). Aviz efeseni (Apocalipsa 2:4-5):

            a) motivaţia: părăsirea lui Dumnezeu (2 Cronici 12:1, 5, 14)

            b) concluzia: abandonarea divină (2 Cronici 12:5, 2-4)

            c) răspunsul: pocăinţă (2 Cronici 12:6)

3. Prorocia reducerii pedepsei (caz: Ninive – suspendarea totală pentru acea generaţia):

            a) parte de pedeapsă suspendată (2 Cronici 12:7, 12)

            b) parte rămasă (2 Cronici 12:8-9)

 

II. IEHU, FIUL LUI HANANI

A. Viaţa

1. Experienţele tatălui său, văzătorul lui Asa (2 Cronici 16:7, 10)

2. Scriitor - consilier spiritual al împăratului (2 Cronici 20:34)

B. Activitatea

1. Prorocia pedepsirii lui Baeşa

            a) sentinţa pronunţată, aplicată (1 Împăraţi 16:2-4, 7)

            b) Motive - baza legală (1 Împăraţi 16:2, 7b)

2. Proorocia – mustrare pentru Iosafat (2 Cronici 19:1) – vezi Saul (1 Samuel 15)

            a) condamnarea legăturilor cu dinastia Omri (2 Cronici 19:2; 20:35-37)

            b) aprecierea caracterului şi slujirii lui Iosafat (2 Cronici 19:3, 4-11)

            c) poziţia împăratului: tăcere, repetarea greşelii (2 Cronici 20:36); pocăinţă (1 Împăraţi 22:49)

 

ÎNCHEIERE

1. Relaţii: Dumnezeu – proroc; împărat – văzător; împărat – popor. Toţi călăuziţi de Duhul prin Scriptură (2 Cronici 20:1-30)

 2. Dezbinări, separat - Iuda de Israel – Iosafat de Ahab (2 Cronici 20:31- 37)