Lecția 01. Regatul

INTRODUCERE

1. Regatul este o formă de guvernare în care împăratul are prerogative absolute sau constituţionale.

2. Împăraţii lui Israel şi Iuda au fost conducătorii poporului evreu de la judecători (Samuel) până la robia asiriană şi babiloniană (Ezra 21:25-27; Osea 13:9-11)

3. Împărăţia lui Israel şi Iuda – simbolul gloriei Israelului, simbolului Împăratului Isus şi a regatului Său – împărăţia care va detrona toate celelalte împărăţii şi va instala pentru veşnicie teocraţia lui Dumnezeu (Daniel 2:44; 1 Corinteni 15:24-28)

 

I. MONARHIA – PREZENTARE

A. Tipuri de organizare anterioare

1. Familia – patriarhii (Genesa 7:1; 12:1-3; 18:19; 46:27; Iosua 24:15)

Alte popoare aveau cetăţi – state cu împărat (Genesa 14:1-2)

2. Conducerile naţiunii Israel:

a) Moise – Aaron – pentru eliberarea din Egipt, drumul pustiei şi darea Legii: (Exodul 3:10-12; Deuteronom 34:7-12)

b) Iosua – Eleazar… Fineas – pentru cucerirea Canaanului (Numeri 27:12-33; Iosua 1:1-5)

c) judecătorii – pentru eliberări prin reforme spirituale (Judecătorii 2:7,10-19; 1 Samuel 7)

B. Sistemul monarhic

1. Dorinţa de a avea un împărat (1 Samuel 8:5-22; Deuteronom 17:14)

2. Împăratul după voia lui Dumnezeu (Deuteronom 17:15-22; Faptele Apostolilor 13:20-23)

3. Împăratul în legătură cu preoţii şi prorocii

a) David cu Ţadoc, Abiatar, Gad, Natan

b) Ozia fără preot; Amaţia fără proroc


II. DIAGRAMA ÎMPĂRAŢILOR

A. Regatul unit (aproximativ 1050 – 931 î.e.n.)

1. Saul

2. David (excepţia David – Hebron / Iş-Boşet – Mahanain)

3. Solomon

 

B. Regatul lui Israel (931 – 722 î.e.n.)

1. – Ieroboam           11. – Ioahaz

2. – Nadab                12. – Ioas

3. – Baeşa                 13. – Ieroboam II

4. – Ela                     ­14. – Zaharia

5. – Zimri                 15. – Şalum

6. – Omri                  16. – Menahem

7. – Ahab                  17. – Pecahia

8. – Ahazia               18. – Pecah

9. – Ioram                 19. – Osea

10. – Iehu

Regatul lui Iuda (931 -586 î.e.n.)

1. – Roboam                                    11. – Iotam

2. – Abia (Abiam)                           12. – Ahaz

3. – Asa                                           13. – Ezechia

4. – Iosafat                                      14. – Manase

5. – Ioram                                        15. – Amon

6. – Ahazia                                       16. – Iosia

7. – Atalia                                         17. – Ioahaz

8. – Ioas                                            18. – Ioiachim (Eliachim)

9. – Amaţia                                       19. – Ioiachia

10. – Azaria (Ozia)                           20. – Zedechia (Matania)

 

ÎNCHEIERE

1. Monarhia a fost bună când Dumnezeu era Marele Împărat, dar în general au fost împăraţi răi (Psalmul 99, 145; Osea 8-4, 10)

2. Împăratul determină religia regatului. Isus – modelul pentru toată împărăţia (2 Cronici 12:1; 34:33; Deuteronom 17:15; Romani 8:29)