Lecţia 10. Elisei

INTRODUCERE

1. Elisei: proroc, urmaş al lui Ilie (1 Împăraţi 19:16); în regiunea de Nord, sub dinastia Omri şi Iehu, pentru o perioadă de aproximativ 50 de ani

2. Elisei: prorocul minunilor particulare (> 10); diferit de Moise – prorocul minunilor generale / în masă (Deuteronom 34:10-12); acţiuni diferite există şi în Noul Testament în privinţa minunilor

 

I. VIAŢA LUI ELISEI(omul lui Dumnezeu – 1 Împăraţi 8:2, 7)

A. Elisei – flotantul

1. Originar din Abel-Mehola, fiul lui Şafat (1 Împăraţi 19:16)

2. Popasuri în Israel şi afară: Ghilgal, Betel / Iordan (2 Împăraţi 2:23); Carmel, Samaria…(2 Împăraţi 2:25); Sunem (2 Împăraţi 4:8-11); Dotan (2 Împăraţi 6:13); Damasc (2 Împăraţi 8:7)

B. Aspecte ale vieţii sale (agricultor, legătura cu casa şi părinţii – 2 Împăraţi 19:19-20)

1. Nimic despre căsătorie, numai cu slujitorul (Ghehazi…) sau bătrânii (2 Împăraţi 6:32)

2. O viaţă în condiţii modeste (2 Împăraţi 4:8-11; 6:1-4; 4:38-42; 5:10, 26)

3. O viaţă în libertate, cu momente de urmărire (2 Împăraţi 6:31)

 

II. LUCRAREA PROROCULUI

A. Chemarea în slujbă

1. Chemarea divină, descoperită lui Ilie (2 Împăraţi 19:16); scopul lucrării (2 Împăraţi 19:17)

2. Chemarea propriu-zisă  - mantaua – prezenţa Duhului (2 Împăraţi 19:19-20); arderea legăturilor trecutului şi urmarea fără întoarcere (2 Împăraţi 19:21)

B. Ucenicia (şcoala prorocilor; slujitorul lui Ilie – 2 Împăraţi 3:11)

1. Urmarea permanentă a lui Ilie - veghere (2 Împăraţi 2:2, 10)

2. Ucenicii: cei care ştiu dar trebuie să tacă (2 Împăraţi 2:3, 5)

3. Rugăciune (dorinţă, râvnă) pentru lucrare (2 Împăraţi 2:9; 12:15)

C. Lucrarea ca proroc în Israel (şi copiii ştiau – 2 Împăraţi 5:3)

1. Proorocii – minuni (autotestul de la începutul lucrării – 2 Împăraţi 2:14):

            a) vindecarea apelor la Ierihon (2 Împăraţi 2:20-21) – împlinire (2 Împăraţi 2:22)

            b) gropile cu apă în pustia Edomului (2 Împăraţi 3:16-19) – împlinire (2 Împăraţi 3:20-25)

            c) înmulţirea pâinilor de orz (2 Împăraţi 4:42-43) – împlinire (2 Împăraţi  44)

            d) vindecarea lui Naaman (2 Împăraţi 5:8-10) – împlinire (2 Împăraţi  14)

            e) vestirea pentru Samaria (2 Împăraţi 7:1); 2 pentru călăreţ – împlinire (2 Împăraţi 7:16-20)

            f) înmulţirea untdelemnului (2 Împăraţi 4:3-7)

            g) naşterea copilului din Sunem (2 Împăraţi 4:13-17)

            h) curăţirea alimentelor (2 Împăraţi 4:40-41)

            i) recuperarea toporului (2 Împăraţi 6:5-7)

2. Minunea post-mortem (2 Împăraţi 13:21)

3. Alte profeţii / sfaturi (2 Împăraţi 8:1-2; 8:6):

            a) pentru Ben-Hadat (2 Împăraţi  8:7-10) – împlinire (2 Împăraţi 8:15)

            b) pentru Hazael - o descoperire actualizată ( 8:11-13) -  împlinire (8:15)

            c) pentru Iehu – trimiterea unui sol (2 Împăraţi 9:1-2 )

4. Rugăciunile lui Elisei (2 Împăraţi 3:15):

            a) vindecare / înviere (2 Împăraţi 4:33-35)

            b) vedere şi orbire (2 Împăraţi 6:16-20)

5. Pedepsele lui Elisei (sabia):

            a) pentru copii (2 Împăraţi 2:24)

            b) pentru Ghehazi (2 Împăraţi 5:25-27)

6. Alte aspecte ale lucrării sale:

            a) cuvântul prorocului (2 Împăraţi 2:16-18)

            b) dreptul celui credincios la informaţii (2 Împăraţi 3:13-14; 4:1-2; 6:10-11; 6:32)

                        c) lucruri ascunse - căi naturale de informaţie (2 Împăraţi 4:26-27; 5:8)

 

ÎNCHEIERE

1. Elisei: aplicaţie - istorie şi Biblie (2 Împăraţi 8:4-6; 13:14)

2. Rolul ucenicului în continuarea lucrării (2 Împăraţi 13:15-19)