Lecţia 09. Debora şi Hulda

INTRODUCERE

1. Prorociţe: Debora (perioada judecătorilor 4, 5); Hulda (perioada împăraţilor: 2 Împăraţi 23; 2 Cronici 43). Existau slujbe (lucrări) separate pentru bărbaţi şi femei (naştere, predicare), dar există şi comune (prorocia)

2. În istoria biblică au mai fost şi alte prorociţe adevărate: Maria (Exodul 15); Ana (Luca 2); fetele lui Filip (Fapte 21). Au fost însă şi prorociţe false – Izabela (Apocalipsa 2:20)

 

I. DEBORA (soţia lui Lapidot – Judecătorii 4:4)

A. Viaţa Deborei

1. Debora – prorociţa (Judecătorii 4:4): model Samuel (proroc – judecător – lider naţional)

2. Debora – judecător, sub finic între Roma şi Betel (4:5); aproximativ 40 ani (5:31).

B. Activitatea Deborei

1. Prorocia războiului de eliberare:

            a) eliberarea de zeii Cananului (Judecătorii 5:7-8; 4:1; 2:12-14); iubirea de Dumnezeu (Judecători 5:31)

            b) ordinul pentru război – conducător, locul luptei, rezultate (Judecătorii 4:6-7)

            c) anexa nr. 1 - bărbaţi slabi şi femei curajoase – Iael (Judecătorii 4:8-9)

            d) anexa nr. 2 – ziua declanşării luptei; Domnul merge înainte (Judecătorii 4:14)

2. Împlinirea profeţiei (Judecătorii 4:15-24)

3. Cântarea – prorocie propriu-zisă sau doar ambianţa mediului profetic:

            a) cântarea de laudă a Deborei: schimbarea închinării idolatre – Iehova (5:3, 10, 12). Conţinut:         lucrările lui Dumnezeu trecute şi viitoare  (Judecători 5:4-7, 17-19:20-23)

            b) alte cântări de laudă profetice (Exodul 15:1-21; 2 Samuel 22:1-51; psalmi; Luca 1:46-55)

 

II. HULDA (soţia lui Şalum – 2 Cronici 34:22)

A. Viaţa ei

1. O femeie cunoscută  - familie, casă (2 Cronici 34:22)

2. Femeie deosebită – la locul ei (în familie şi în ţară) diferită de Izabela, Atalia

B. Activitatea ei

1. Aspecte tehnice:

            a) subiecţii: proorocul; trimişii: persoanele în cauză (2 Cronici  34:20-23)

            b) posibilitatea prezentării unor date (2 Cronici 34:22b)

            c) destinatarii: Iuda – Israel; Iosia (2 Cronici 34:24a, 26a)

2. Conţinutul profeţiei: împlinirea Bibliei (2 Cronici 34:21-25):

            a) subiecţi: proorocul; trimişii, evreii (2 Cronici 34:20-23)

            b) prorocia pentru popor – repartizarea pentru diferite generaţii (2 Cronici 34:24-25)

            c) prorocia pentru Iosia (2 Cronici 34:27-28), încadratră într-un răspuns bun    (34:29-33)

 

ÎNCHEIERE:

1. Nevoia mesajelor în vreme de criză – prin profeţi cunoscuţi (2 Împăraţi 19:1-3; Numeri 27:5-6)

2. Harul ascultării – împlinirea / ascultarea faţă de Dumnezeu, prin Cuvântul prorocului (Judecătorii 5:9, 13; 2 Cronici 34:27, 29-33).