Lecţia 05. Ahia şi Mica

INTRODUCERE

1. Necesitatea prorocilor – un principiu divin (Amos 3:7; Isaia 44:7)

2. Existenţa duhurilor şi prorocilor mincinoşi (2 Cronici 18:19-21)

 

I. AHIA DIN SILO (1 Împăraţi 11:29)

A. Viaţa proorocului (în perioada regilor Solomon, Ieroboam şi Roboam)

1. O existenţă obişnuită - haină nouă „ruptă” cu lepădare şi responsabilitate (1 Împăraţi 11:29); orbire la bătrâneţe (1 Împăraţi 14:4)

2. Activitatea ca proroc şi scriitor (2 Cronici 9:29; 1 Împăraţi 14:3)

3. Recunoscut prin viaţa (1 Împăraţi 14:18) şi activitatea sa (1 Împăraţi 14:2)

B. Activitatea lui

1. Caracteristici:

            a) activitate la domiciliu (1 Împăraţi 14:9) şi pe teren (1 Împăraţi 11:29-31)

           b) prorocia în imagini şi cuvinte (1 Împăraţi 11:30-31)

2. Mesajele propriu-zise – părţi componente

            a) 1 Împăraţi 11 - dezbinarea împărăţiei şi alegerea lui Ieroboam: prezicerea viitorului (10 seminţii din 12 pentru Ieroboam (1 Împăraţi 11:31-32); împlinire (1 Împăraţi 12); motivele: păcatele lui Solomon – idolatria (1 Împăraţi 11:33); binecuvântarea prin David (1 Împăraţi 11:34); împlinirea planului divin (1 Împăraţi 11:32, 36); partea lui Ieroboam (1 Împăraţi 11:37-38); concluzia (1 Împăraţi 11:39)

               b) 1 Împăraţi 14 - moartea copilului şi nimicirea casei lui Ieroboam: reamintirea trecutului – ridicarea şi trăirea ulterioară (1 Împăraţi 14:7-8); dovedirea vinovăţiei - motivele pedepsei - idolatria (1 Împăraţi 14:9); rostirea sentinţei pentru copil (1 Împăraţi 14:12-13) cu explicaţii pentru familie şi pentru Israel – vinovatul principal era Ieroboam, dar exista vină şi în popor (14:10-16); împlinirea: pentru copil imediat; pentru casa lui Ieroboam şi Israel, după câţiva  ani (1 Împăraţi 14:14-30; 2 Împăraţi 17);

 

II. MICA (fiul lui Imla)

A. Viaţa prorocului ( în perioada dinastiei Omri)

1. O viaţă de puţin succes şi izolare (2 Cronici 18:7, 23), intimidare şi influenţă (2 Cronici 18:12)

2. Perioade de suferinţă prin prigoane (2 Cronici 18:26)

B. Activitate  (profeţia despre moartea lui Ahab şi altele (rele) despre el

1. Prorocia – Cuvântul Domnului (2 Cronici 18:18-22; 18:15; Maleahi 1:1; Ieremia 23:18, 22)

2. A prorocit de rău despre Ahab (2 Cronici 18:7, 17), în timp ce alţii proroceau de bine (2 Cronici 18:11). De ce Iosafat nu accepta fără proroci (2 Cronici 18:4) şi nu era mulţumit de cei 400 de proroci? (2 Cronici 18:6)

3. Mesajul propriu - zis: imaginea de după război (2 Cronici 18:16; 18:24 – mesajul pentru Zedechia)

4. Siguranţa lui Mica şi explicaţia amăgirii proorocilor lui Ahab (2 Cronici 18:18-27)

 

ÎNCHEIERE

1. A proroci „bine” sau „rău” – potrivit cu starea (Ahia pentru Ieroboam; Mica şi Ilie pentru Ahab, excepţie 1 Împăraţi 21:28-29)

2. Să vorbeşti „aşa şi aşa” (1 Împăraţi 14:5). Robul Domnului - „Ce-mi va spune Dumnezeul meu” (2 Cronici 18:13)

3. Relaţia dintre mesajul profetic şi viaţa sfântă sau păcătoasă - a crede şi a asculta de o prorocie: Ieroboam (iniţial) şi Iosafat – într-o stare bună, acceptă un proroc bun; Ieroboam (ulterior) şi Ahab – într-o stare rea, sunt amăgiţi şi / sau nu acceptă