Lecţia 02. Gad şi Natan

INTRODUCERE:

1. Gad (fericit, profet), prooroc, văzătorul împăratului David (2 Samuel 24:11). Gad a scris o carte  (1 Cronici 29:29)

2. Natan (dat de Dumnezeu), prooroc, colaborator apropiat al lui David

 

I. GAD

A. Viaţa sa

1. Fără menţiuni biblice personale, modul lui de viaţă poate fi dedus din lucrarea lui (ce a spus, cu cine a colaborat, cum a sfârşit, ce au declarat alţii despre el)

2. Profesia: cronicar care scria istoria în lumina Domnului (1 Cronici 29:29-30)

B. Activitatea sa

1. O slujbă pentru Israel - ajutor pentru David (1 Samuel 22:5)

2. Un mesaj greu pentru împărat şi ţară - siguranţa şi exactitatea mesajului - măsura credinţei(2 Samuel 24:11-14); colaborarea prorocuilor cu Dumnezeu: dialog, întrebări, răspunsuri (Isaia - 2 Împăraţi 20:1-11; Hulda - 2 Cronici 34:21-23; Ezechiel 3:17-19)

3. Prorocii pentru lucrare: locul Templului  / locul jertfirii lui Issac (1 Cronici 21:18; Genesa 22); rânduiala în Casa Domnului, leviţii (1 Cronici 21:19; 2 Cronici 29:25)

 

II. NATAN

A. Viaţa sa

1. Un om care trăia cu Dumnezeu  călăuzit, după Cuvânt (1 Cronici 17:4; 1 Cronici 22:9)

2. Profesia: secretar, consilier (2 Samuel 7:1-2; 1 Împăraţi 1:11-14, 22- 27, 32)

3. Natan – un bun educator, pentru Solomon (2 Samuel 12:25); pentru fiii lui (1 Împăraţi 1:8, 34; 4:5)

B. Activitatea sa

1. Omul Natan diferit de prorocul Natan; mintea diferită de duhul profetic (2 Samuel 7:1-14)

2. Înştiinţări, descoperiri, pentru situaţii cunoscute - vedenie de noapte, o lucrare completă (motivaţii, explicaţii), cuvânt pentru lucrare; o descoperire importantă (2 Samuel 7:4-17);

3. Prorocii pentru situaţii (fapte) ascunse: (o descoperire cu trimitere, nu doar oamenii să meargă la proroc). Prezentarea şi efectul descoperirii; a urmat împlinirea exactă

            a) pilda - efect de conştientizare – înţelegere (2 Samuel 12:1-6)

            b) descoperirea în fapt (2 Samuel 12:7-9)

            c) consecinţe, pedeapsă, hotărârea Domnului (2 Samuel 12:10-12, 14)

            d) soluţia dată (şansa) de Dumnezeu (2 Samuel 12:13)

 

ÎNCHEIERE:

1. Rolul prorocilor în vremuri bune: descoperirea planului lui Dumnezeu pentru lucrare (David cu Natan; Ezechia cu Isaia). Amândoi călăuziţi de acelaşi duh (2 Cronici 29:25)

2. Rolul prorocilor în vremuri grele (rele); descoperirea păcatului (Gad, Natan)