Lecţia 01. Enoh şi Ilie

INTRODUCERE

1. Proroci şi prorocii (Matei 7:15-18; Deuteronom 13:1-5; 1 Corinteni 14:29)

2. Enoh (primul proroc menţionat – Iuda 14 – sfinţit, consacrat, iniţiat în taine)

3. Ilie (Iehova este Dumnezeu), liderul prorocilor Domnului, în perioada dinastiei lui Omri

 

I. ENOH (al şaptelea patriarh – fiul lui Iared, tatăl lui Metusala– Genesa 5:18-24)

A. Viaţa – 365 ani

1. O viaţă de familie - fii şi fiice şi de umblare cu Dumnezeu (Genesa 5:22)

2. Credinţa şi faptele lui plăcute (Evrei 11:5)

3. Finalul vieţii pământeşti – mutat de Dumnezeu (Genesa 5:24; Evrei 11:5)

B. Activitatea ca proroc (Iuda 1:14-15)

1. Pentru cine a prorocit:  generaţia apostaziată  şi îngerii căzuţi (Iuda 1:4-13)

2. Ce a prorocit:

                        a) sfinţenia lui Dumnezeu şi a slujitorilor Săi (Iuda 1:14)

                        b) judecata asupra faptelor şi cuvintelor nelegiuite (Iuda 1:15)

 

II. ILIE (tişbitul – locuitor din Galaad – 1 Împăraţi 17:1)

A. Viaţa (popasuri şi activităţi)

1. La pârâul Cherit -  hrănit de corbi, două mese pe zi, un meniu şi apă (1 Împăraţi 17:2-6)

2. La Sarepta  Sidon - hrănit din porunca Domnului (1 Împăraţi 17:9-15)

3. Dus de Duhul – se ştia (1 Împăraţi 18:12, 16); căutat dar negăsit – ascuns de Domnul (1 Împăraţi 18:10)

4. Apariţia publică pe Carmel (1 Împăraţi 18)

5. În pustia iudeii, apoi la Horeb -  hrănit de îngeri şi 40 de zile de post şi drum (1 Împăraţi 19:1-8)

6. Din nou în Israel, împreună cu Elisei (1 Împăraţi 19)

7. Traseul răpirii: Ghilgal – Betel – Ierihon – Galaad – la cer (2 Împăraţi 2)

B. Activitatea ca prooroc (mesajele – Cuvântul Domnului - Ezechiel 37:7, 10)

1. Cuvântul Domnului pentru el (multe mesaje pentru sine – ce să facă şi cum să facă)

            a)  Du-te la pârâul Cherit, acolo stai ascuns…(1 Împăraţi 17:2, 3-4)

            b)  Du-te la Sarepta, am poruncit acolo… (1 Împăraţi 17:8-9)

            c)  Du-te la Ahab, pentru a da ploaie…Carmel (1 Împăraţi 18:12; Împăraţi 1:15)   

            d) „Ce faci aici Ilie?” – întreruperea activităţii – ieşi înaintea Domnului (1 Împăraţi 19:9-13; Habacuc 2:1; Ezechiel 3:17; 33:7). Alt mesaj pentru lucrarea proprie (1 Împăraţi 19:15-18)

            e) Dumnezeu l-a înştiinţat despre răpirea sa la cer (2 Împăraţi 2:1-11)

2. Cuvântul Domnului pentru alţii (Ahab, Israel, persoane particulare)

            a)  pentru văduva din Sarepta - înmulţirea alimentelor la termen (1 Împăraţi 17:14)

            b)  pentru Ahab (Israel) – seceta după cuvântul lui (1 Împăraţi 17:11; 8:1; 18:41, 44)

            c)  pentru Ahab (cazul Nabot); descoperire şi pedeapsă – exactitate şi nominalizări (1 Împăraţi 21:17, 28-29)

            e)  pentru Ioram – cauze şi urmări – împlinirea (2 Cronici 21:12-15, 16-20)

3. Legătura directă cu alţi proroci: Elisei (1 Împăraţi 19); fiii prorocilor (2 Împăraţi 2)

C. Alte activităţi spirituale / schimbarea la faţă (Luca 9)

1. Ilie - predicator la adunarea de pe Carmel (1 Împăraţi 18:18-40);  disciplinarea (vers. 40)

2. Ilie – om al rugăciunii stăruitoare (Iacov 5:17-18)

            a) pentru evenimente din natură: apă (1 Împăraţi 17:1; 18:42-44);  foc (1 Împăraţi 8:36-37; Iacov 5:17-18)

            b) pentru bolnavi, înviere (1 Împăraţi 17:20-22)

            c) pentru popor – spre pocăinţă (1 Împăraţi 18:36-37)

 

ÎNCHEIERE:

1. Proroci – chemaţi special în vremuri grele (Ilie, Elisei, Isaia, Ieremia, Gad, Natan

2. Enoh – familist; Ilie – celibatar, famen? – dar ambii au fost răpiţi la cer în Vechiul Testament!