Lectia 10. Mântuirea înțeleptului

INTRODUCERE

1. Înţelepciunea adevărată descoperă pe Dumnezeu şi voia Sa, oferind totodată ascultare – împlinire (Proverbe 3:33-36)

2. Efectul final al tuturor lucrurilor este veşnic (Proverbe 22:8; Galateni 16:6-7)


I. DOBÂNDIREA MÂNTUIRII

A. Căutările înţeleptului

1. Înţeleptul îşi preţuieşte sufletul (Proverbe 14:27; 19:8)

2. Înţeleptul este preocupat de mântuire (Proverbe 1:32-33; 21:21; 22:4)

B. Cunoaşterea înţeleptului

1. Aflarea mântuirii (Proverbe 1:7; 15:24, 33; 17:20; Matei 11:25; Apocalipsa 13:18)

2. Mărturisirea mântuirii (Proverbe 18:7, 20-21; Romani 10:8-10)

C. Statornicia înţeleptului

1. Păzirea Cuvântului (Proverbe 19:16, 3; 26:11; 28:14; 18:10)

2. Acceptarea mustrării şi corecţia (Proverbe 15:32; 28:13)

Verificările le face Dumnezeu (Proverbe 15:3, 9, 11; 16:4)


II. LEGISLAŢIA MÂNTUIRII

A. Statut vremelnic (viaţa aceasta)

1. Evoluţia celui mântuit (Proverbe 27:18; 8:9, 19-21)

2. Urmări imediate (Proverbe 11:31; 14:19, 32)

B. Statut veşnic (viaţa viitoare)

1. Slava veşnică (Proverbe 3:35; 26:1; 11:21; 14:34)

2. Slujba (activitatea) veşnică (Proverbele 29:27; 15:8)


ÎNCHEIERE

1. Înţeleptul va fi mântuit prin umblarea în neprihănire, nu doar prin idei teologice acumulate în minte (Proverbe 21:16; 28:26)

2. Ultima chemare! (Proverbe 9:10-12)