Lecția 09. Caracterul înțeleptului

INTRODUCERE

1. Înţelepciunea (frica de Domnul); din punct de vedere moral, etic, este urârea răului, a păcatului (Proverbe 8:13)

2. Înţeleptul acceptă schimbarea în bine (Proverbe 13:19; Iacov 3:13-18; Proverbe 30:11-14)


I. FORMAREA CARACTERULUI

A. Gândirea curată

1. Izvorul binelui este gândirea înţeleaptă (Proverbe 14:22)

2. Gândul rău este un păcat în formare (Proverbe 16:30; 24:8-9)

B. Dobândirea bunului simţ (profesionalism spiritual)

1. Bunul simţ te face desăvârşit (Proverbe 1:3)

2. Răul este fapta nebunului (Proverbe 21:10; 17:12; 26:27)


II. COMPORTAMENTUL (dovedeşte-ţi numele – Proverbe 27:21)

A. Roadele „pomului” înţelepciunii

1. Stăpânirea de sine (Proverbe 16:32; 25:28; 29:11).

2. Cumpătarea (Proverbe 25:16; 30:15-16; 20:1; 30:3-4; Tit 2)

3. Răbdarea (Proverbe 19:11)

4. Smerirea (Proverbe 25:6-7,27; 29:23; Proverbe 16:5, 18-19)

5. Bunătatea şi credincioşia (Proverbe 3:3; 16:6a; 20:6)

6. Dărnicia (Proverbe 22:9; 3:9-10, 27-28; 25:14)

7. Dreptatea (Proverbe 1:3; 17:23; 18:5; 31:8-9)

8. Liniştea şi pacea (Proverbe 14:30, 33; 18:1)

B. Beneficiari

1. Înţeleptul este realizator şi beneficiar (Proverbe 9:10-12)

2. Cei din jur - fiecare cu înţelepciunea lui (Proverbe 24:11-12; 16:14; Daniel 2)


ÎNCHEIERE

1. Înţeleptul face din plăcere binele (Proverbe 10:23b; 21:15). El se fereşte de rău (Proverbe 16:6b, 17)

2. Nebunul „alege” răul (Proverbe 10:23a; 14:9; 29:6)