Lecția 07. Economia înțeleptului

INTRODUCERE

1. În problemele materiale, imaginea reală poate fi greu de identificat şi este indicat să ai o atitudine înţeleaptă (Proverbe 13:7; 12:9)

2. Comportamentul în domeniul economic este un câştig sau pierdere şi în domeniul spiritual (Proverbe 10:16)


I. MUNCA ÎNŢELEPTULUI (Proverbe 10:4)

A. Hărnicia

1. Munca înţeleptului este o comoară (Proverbe 3:19-20; 12:27; 16:26)

2. Furnica: auto-program, activitate la vreme potrivită (Proverbe 6:6-11; 10:5; 13:11; 20:4, 21; 24:27)

B. Lenea

1. O atitudine a minţii (Proverbe 24:30-34; 26:13, 16)

2. Lenea propriu-zisă stă în mâini şi în picioare (Proverbe 18:9; 19:24; 21:25; 26:14-15)


II. AVEREA ÎNŢELEPTULUI (Proverbe 22:2)

A. Bogăţia

1. Averea trebuie dobândită fără lăcomie, fraudă sau risc (Proverbe 28:25; 1:19; 14:23; 16:8, 11; 20:10; 21:16; 29:24; 22:7, 26-27; 28:8)

2. Bogăţia e ca femeia – o cunună sau un putregai (Proverbe 14:24; 10:22; 11:22; 12:4)

B. Sărăcia (Proverbe 19:4, 7)

1. Sărăcia favorizează evlavia (Proverbe 18:23; 19:1; 28:6)

2. Săracii trebuie să se roage, să dobândească înţelepciunea (Proverbe 13:8, 18)

C. Dărnicia

1. O necesitate în raport cu săracii (Proverbe 22:22-23; 28:27; 29:7)

2. O datorie faţă de Domnul, pe care El o răsplăteşte (Proverbe 11:24-25; 19:17)

D. Zgârcenia – Risipa

1. Avariţia (Proverbe 21:26)

2. Îmbuibarea – hedonismul (Proverbe 21:17; 23:1-3, 6-8, 20-21)


ÎNCHEIERE

1. Hărnicia te face stăpân (Proverbe 12:24; Genesa 1:28)

2. Dărnicia te va relaţiona favorabil în faţa bogaţilor (Proverbe 22:16)