Lecția 08 și 09. Cearta

INTRODUCERE

1. Cearta, vrajba, neînţelegea, vrăjmăşia (Galateni 5:20; Romani 1:29; Coloseni 3:8) Alte sensuri: conflict, contradicţie, polemică, gâlceavă, altercaţie, ostilitate, antipatie;

2. Vrajba (echthra - lb. greacă ) este o atitudine a minţii, iar cearta (eris - lb. greacă)  este rezultatul produs de această stare a minţii. Neînţelegerile (eritheia - lb. greacă) - rivalitate din egoism, ambiţie este strâns legată de acestea.

 

I. PREZENTARE

A. Tipuri de certuri, duşmănie, vrăjmăşie, răutate

1. Cearta (duşmănia) de clasă  (I Timotei 1:4; Exodul 23:2; Luca 15:1-2)

2. Cearta de naţionalitate, religie (Ioan 4:9; Efeseni 2:14‑16; 3:16; 5:29; Genesa 11:1-9)

3. Cearta de natură păcătoasă (ura) – antagonismul (Matei 10:36; Tit 3:3; Apocalipsa 6:4) B. Cauzele certurilor (sunt demonice şi „urâte înaintea Domnului” - Proverbe 6:19; Tit 3:8; Iacov 3:15)

1. Nebunia  vorbelor - lipsa întelepciunii (Proverbe 18:6; 26:21; 29:9; II Timotei 2:23; Proverbe 29:9)

2. Poftele firii pământeşti (Iacov 4:1; Proverbe 28:25 – lăcomia; 13:10; 30:32 -  mândria)

3. Ura, dusmania (Proverbe 6:14; 10:12; 24:17; I Ioan 2:9‑11; I Împarati 3:11)

4. Mânia (Proverbe 15:18; 30:33), iuţimea (Proverbe 16:28; 29:22)

Dacă elimini cauza, Dumnezeu îţi schimbă duşmanii în prieteni (Proverbe 16:7) şi invers (I Împăraţi 11; Iov 22:21)

C. Efectele certurilor (zăvoarele - Proverbe 18:19)

1. Cearta este păcat: (Proverbe17:19), iar supărarea un rău (Psalmul 37:8), Cearta este mama păcatelor (I Timotei 6:4-5; Iacov 3:16)

2. Slujba fără răsplată (Isaia 58:3-5; Filipeni 1:15; I Corinteni 13:3)

3.  Pierderea mântuirii (Galateni 5:20‑21; II Timotei 2:14)

 D. Principii biblice pentru evitarea certurilor

1. Fereşte-te de rău (Psalmul 34:13; 12-15; I Timotei 6:5; Proverbe 20:3):

            a) nu fi gata de ceartă! (Tit 3:2; Proverbe 17:14; 25:8),  ci de slujbă  (Psalmul 108:1)

            b) nu te amesteca în ceartă! (Proverbe 26:17), nici de la distanţă (Leviticul 19:14)

            c) nu întreţine cearta! (Proverbe 22:10; 26:20)

2. Cearta nu apartine vieţii Bisericii. În lb. greaca nereligioasă „eris” nu era considerată  ceva rău, căci la pagâni era socotită necesară lupta dintre bine şi rău (Tit 3:3). Este admisă numai mustrarea  şi certarea cu autoritate (Leviticul 19:17; Marcu 1:25; II Timotei 4:2), nu disputa (Iuda 1:9) ci evitarea certurilor (Proverbe 17:1; Romani 12:17‑21) Dragostea este mediul sacru al credincioşilor (Matei 5:43‑48). În Biserică nu există vrajmaşie (I Corinteni 11:16; II Timotei 2:24; Tit 1:13)

3. Instituirea de înţelegeri, legi; respectarea lor evită cearta (Fapte 18:14-15; Luca 12:13-14; I Corinteni 6:1-6; Proverbe 18:18; Deuteronomul 21:5; I Împăraţi 3)

4. Duşmanii creştinului: Diavolul  (I Petru 5:8; Genesa 3:15); lumea  (Iacov 4:4; Romani 8:7)

 

            II. EXEMPLE BIBLICE

A. Exemple negative

1.  Turnul Babel – o ceartă generată de planuri rele (Genesa 11:7)

2.  Doi evrei – atitudini specifice certurilor (Exodul 2:13-14)

3.  Masa şi Meriba – „locul certei cu Dumnezeu” (Exodul 17:7)

4.  Fiul unei femei israelite – o ceartă aspru pedepsită (Leviticul 24:10-14)

5. Amnon şi Tamar – o cauză imorală (II Samuel 13:15)

6. Ucenicii – o lipsă de maturitate  (Luca 22:24)

7. Saducheii  şi fariseii –diferenţe doctrinare (Faptele Apostolilor 23:9)

8. Corintenii – oameni fireşti  (I Corinteni 1:11, 3:3; II Corinteni 12:20)

B. Exemple pozitive

1. Avraam şi Lot – cum poţi evita o ceartă? (Genesa 13:7 )

2. Isaac şi filistenii – probleme cu vecinii (Genesa 26:16-22)

3. Ghedeon şi efraimiţii – atenţie la certurile dintre neamuri (Judecători 8:1-3)

4. David şi Saul -  victoria împotriva răului (I Samuel 24:10:15; II Samuel 22:1)

5. Ioan Botezătorul – secretul smereniei (Ioan 3:25-31)

6. Isus Hristos -  folosul înţelepciunii (Matei 12:19; Marcu 8:11-13)

7. Ştefan – autoritatea Duhului (Faptele Apostolilor 6:9)

8. Ucenicii  - călăuzirea Duhului (Faptele Apostolilor 15:2)

           

ÎNCHEIERE

1. Cearta trebuie stopată din start, oricare ar fi motivul ei (Romani 13:11-13; Filipeni 2:3). Să nu vă certaţi pe drum! (Genesa 45:24)

2. Dumnezeu le face dreptate creştinilor, fără ca ei să se certe (Luca 18:7; Deuteronomul 12:10; II Samuel 22:1), de aceea ei trebuie să-L laude pe Domnul (Psalmul 108:1; Proverbe 28:25)