Lectia 10. Darul deosebiri duhurilor, darul limbilor, darul tălmăciri limbilor

 II. DARUL DEOSEBIRII DUHURILOR

A. Termeni şi definiţie

1. Termeni: diakrisis  - a separa pe unul de altul, a distinge

2. Definiţii: Cunoaşterea interioară în a deosebi ce se află in spatele unor cuvinte şi fapte; cunoaşterea supranaturală a duhurilor (1 Corinteni 12:10)

B. Caracteristicile deosebirii duhurilor

1. Darul deosebirii duhurilor este foarte necesar datorită influenţei şi amăgirilor demonice precum şi a amestecului filozofic uman (Matei 7:15; 16:14-23; Iov 26:4; 1:6; 4:15-19; 1 Timotei 4:1; Iuda 1:10-13, 19-20) Există hristosi falşi (Matei 24:24); apostoli mincinoşi (2 Corinteni 11:13); proroci mincinoşi (2 Petru 2:1); evanghelişti mincinoşi ( Galateni 1:6-7); păstori răpitori (Fapte 20:29-30); învăţători mincinoşi (2 Petru  2:1)

2. Deosebirea duhurilor se asociază cu eliberarea de duhuri rele, cu autoritatea Duhului (Matei 12:22-29; 17:15-21; Luca 11:17; 1 Ioan 4:1-6 - regula deosebirii duhurilor,  fără dar)

C. Exemple

1. Biblice:

                        a) Mica – un profet ce vedea în lumea spirituală (1 Regi 22:19-25)

                        b) Isus Hristos  - identificare şi autoritate în lumea spiritelor (Marcu 3:11-12; 5:8-9; 9:25; Luca 9:51-53)

                        c) Petru – cenzura lucrătorilor Satanei (F.apte 8:21-23)

                        d) Pavel – capacitatea de îndepărtare a obstacolelor demonice ( Fapte 13:8-11; 16:16-18);

2. Practice, actuale: foruri de conducere - recrutare, trimitere, alegere, consiliere spirituală, cercuri profetice, rugăciuni de eliberare.

 

 II. DARUL LIMBILOR

A. Termeni şi definiţie

1. Termeni: glossa  - limbă, limbaj

2. Definiţii:  Vorbirea într.-o limba neînvăţată în mod intelectual; comunicarea unui mesaj divin către Dumnezeu sau popor (1 Corinteni 12:10)

B. Caracteristicile darului limbilor

1.  Vorbirea în limbi este un semn supranatural cu utilitate în zidirea credincioşilor (Fapte 2:8; 10:44-46; 1Cor.14:21-22,  2, 39)

2. Vorbirea în limbi în plen necesită tălmăcirea limbilor, altfel rămâne cu o întrebuinţare particulară (1 Corinteni 14:4-20, 27-28)

 C. Exemple

1. Biblice:

                        a) Cei 120 din Ziua Cinzecimii – coborârea Duhului Sfânt (Fapte 2:4,6,8,11)

                        b) Casa şi prietenii lui Corneliu – reeditarea cazului din Ierusalim - Cinzecime (Fapte10:44-45)

                        c) Ucenicii din Efes – o nouă experienţă spirituală (Fapte 19:6)

2. Practice, actuale: rugăciune individuală, de grup (cu mijlocire/ tălmăcire), misiune locală şi în teritoriu –scop zidire prin tălmăcire

 

 II. DARUL INTERPRETĂRII LIMBILOR

A. Termeni şi definiţie

1. Termeni: hermenia - interpretare

2. Definiţie: Abilitatea de cunoaştere supranaturală a mesajului (cuvântului) celui ce vorbeşte în limbi (1 Corinteni 12:10)

B. Caracteristicile darului interpretării limbilor

1. Interpretarea da valoare profetică vorbirii în alte limbi, fiind un dar complementar (1 Corinteni 14:4-10, 26-27)

2. Interpretarea este un dar ce trebuie cerut / primit tocmai pentru complementaritatea sa (1 Corinteni 14:12-13, 28)

C. Exemple

1. Biblice: menţionarea folosirii darului şi imposibilitatea utilitaţii singulare a vorbirii în limbi certifică exemple necunoscute (1 Corinteni 12:10, 13)

2. Practice, actuale: rugăciune de grup sau adunare, misiune cu vorbiri spontane şi tălmăciri.

 

INCHEIERE

1. Toata lucrarea (opera), divină se realizeaza prin Duhul (Luca 4:18-19; Evrei 2:4; Romani 8:1-27; 12:4-6)

2. Răsplătirea fiecăruia în Împătăţia eternă va fi dupa slujirea efectuată, potrivit abilităţilor primite prin Duhul (Luca 19:15-26; 1 Corinteni 3:10-15).