Lectia 08. Darul proorociei, întelepciuni și cunoștinței

 II. DARUL PROROCIEI

A. Termeni şi definiţie

1. Termen: propheteia - a prezenta gândul şi sfatul lui Dumnezeu

2. Definiţie: Primirea şi comunicarea cu putere şi claritate a cuvântului lui Dumnezeu potrivit cu situaţii particulare, cu scopul cercetării, pocăintei şi edificării (Romani 12:6)

B. Caracteristicile prorocilor

1. Descoperirile proorocilor se fac pe baza atotcunoaşteri Duhului lui Dumnezeu şi se prezintă sub diferite forme: cuvinte rostite, viziuni - vedenii, semne, cu scopul zidiri spirituale (Galateni 2:1-2; Numeri 24:15-24; 2 Petru 1:21; 1 Corinteni 14:3-4; 24-25, 1 Timotei 1:18;4:14; Amos 3:7)

2. Toate prorociile trebuie verificate cu Biblia căci trebuie să fie  în concordanţă cu planul lui Dumnezeu (Fapte 9:10-16; Deuteronomul 18:21-22; Ieremia 25:32; 1 Corinteni 14:29, 32; 1 Tesaloniceni 5:21; Isaia 44:25-26).

C. Exemple (Psalmul 74:9; Proverbe 29:12)

1. Biblice:

                        a) Agab, Iuda si Sila – proroci ai bisericii din Ierusalim care au slujit şi în bisericile din alte localităţi (Fapte 11:27-28; 21:10-11; 15:32)

                        b) Fetele lui Filip – prorociţe din Cezarea (Fapte 21:9)

2. Practice, actuale: foruri conducătoare (sfat divin), grupuri de rugăciune, străjeri în adunare (descoperiri, sesizări); vizite conform trimiterilor.

 

  II. DARUL ÎNŢELEPCIUNII

A. Termeni şi definiţie

1. Termen: sophia - întelepciune

2. Definiţii: O cunoastere profunda, instantanee asupra modului în care o învăţătura, o revelaţie poate fi aplicată cel mai bine într-un caz specific, în vederea rezolvari lui; cunoaşterea şi aplicarea scopurilor divine (1 Corinteni 12:8)

B. Caracteristicile înţelepţilor

1. Cuvintele (segmentele) de înteţepciune sunt diferite de înzestrari naturale şi lumina generală a credinciosului, fiind taine (Iacov 3:10-17;  Matei 10:19-20; Daniel 2:19)

2. Cuvintele de înţelepciune de regulă se asociază cu alte daruri sau slujbe (Fapte 6:10; Efeseni 3:8-11; 1 Corinteni 2:10-13)

C. Exemple

1. Biblice:

                        a) Iosif – Ţafnat Paeneah – „descoperitor de taine” (Geneza 41:16, 39)

                        b) Betaleel – „invenţii sfinte” (Exodul 36:1)

                        c)  Solomon – abilitatea pătrunderii în tainele oamenilor şi lucrurilor (1 Regi 3:12; 3:28; 4:30-34, 10:4)

                        d) Daniel – vizionarul înţelept (1:17; 5:11-12)

                        e)  Pavel – completarea revelaţiei (Romani 11:25,33; 1 Corinteni 15 51-58; Efeseni  3:4;  2 Petru 3:15)

2. Practice, actuale: foruri conducătoare, cercetare – traducerea Bibliei, consiliere spirituală, vizite.

 

 II. DARUL CUNOŞTINŢEI

A. Termeni şi definiţie

1. Termeni: gnosis  - a căuta să cunoşti, a cerceta, a investiga

2. Definiţie: Descoperirea prin Duhul Sfânt a unui adevaă, informatii despre ceva, cineva; revelaţia supranaturală a unei fapte sau întâmplări necunoscute (1 Corinteni 12:8).

B. Caracteristicile darului de cunoştinţă

1. Descoperirile de cunostinta se asociaza cu darul profetic, dar sunt concrete si folosesc unui scop imediat sau concret (Matei 9:4; 12:25; Luca 9: 46-47)

2. „cuvintele” de cunostinta usureaza munca lucratorului crestin si dovedesc puterea si scopul lui Dumnezeu in contracararea lucrarilor diavolului (Mica 5:8; Ioan 2:25; 1 Corinteni14:6-7)

C. Exemple

1. Biblice:

                        a) Dumnezeu şi Domnul Hristos – atotcunoaşterea (Deuteronom 29:29; Iov 11:7; Ps. 139:4; Isaia 11: 2; ; Marcu 3:8)

                        b) Elisei – cunoaşterea evenimentelor în timp şi spaţiu (2 Regi. 2:5; 4:27; 6:9)

                        c)  Daniel  - intelepciune, cunoaştere, profeţie (Daniel 2:23:)

                        d) Petru . descoperirea unui păcat ascuns (Fapte 5:1-10)

2. Practice, actuale: consiliere spirituală, cercetare - traducerea Bibliei, predicare practică, sfătuire, foruri de conducere, post, veghe