Lectia 06. Darul îndemnării și dărniciei

 II. DARUL ÎNDEMNĂRII / ÎNCURAJĂRII

A. Termeni şi definiţie

1. Termeni: paraklesisparakaleo - a mângâia, a consola, a îndemna

2. Definiţie: Lucrarea mângâierii, îmbărbătarii pentru ajutor şi vindecare,  întăriri pe cei slabi şi descurajaţi (Romani 12:8)

B. Caracteristicile sfătuitorilor  (serviciu intervenţii – întreţinere - Psalmul 138:3)

1. Rolul echipei secunde (a II- a) pentru cei în creştere sau loviţi (1 Tesaloniceni 3:2; Romani 1:12; Fapte.2:40)

2. Necesitatea sprijiniri tuturor (Iosua 1:7-9;1 Timotei 6: 17-18; 2 Cronici 35:2;. Evrei 10:24-25)

3. Prin învăţare  se introduce, se începe, iar prin îndemnare se păstrează, se reface, se reîncepe, se sporeşte şi se creşte (Romani 12: 1; 1 Tesaloniceni 4:1,10; 5:14; 1 Timotei 4: 2, 13;  6:13)

C. Exemple

1. Biblice:

                        a) Barnaba  - „fiul mângâierii” (Fapte 4:36; 11:23; 13:43;14:22)

                        b) Iuda şi Sila – proroci cu darul îndemnării (Fapte 15:31-32)

2: Practice, actuale: slujba / timpul rugăciunii, stăruinţi, vizite bolnavi, familii în crize, consilieri spirituale, organizare, saluturi, predici scurte

 

 II. DARUL DĂRNICIEI

A. Termeni şi definiţie

1. Termeni:  metadidomi  - a da, a împărţi, a împărtăşi

2. Definiţie: Contribuirea cu  bunuri financiar-materiale în susţinerea economică a membrilor adunării şi a lucrăii lor, în mod liber, cu bucurie, spre slava lui Dumnezeu (Romani 12:8)

B. Caracteristicile donatorilor sfinţi (Matei 10:42; 25: 31-46)

1. Dărnicia este un dar (ca altele) prin care se acumulează înţelept şi se oferă cu pasiune (1 Timotei 6:18; Matei 19:21; 1 Cronici 29 2-17; Exodul 25:2; 35:2,21)

2, Darnicia se raportează la nevoile existente: asigurând suportul material al Bisericii şi întareşte relaţiile din adunare (Luca 7: 4-5; 2 Regi 4: 8-10; Deuteronomul. 16:13-14)

C. Exemple

1. Biblice:

a) bogatii evrei – a da cu inimă bună (2 Samuel 17:28-29; 19:31-32); Tiba  - a da cu interes (2 Samuel 16:2-4);  Nabal  - a nu da (1 Samuel 25:8-11)

b) săracii macedonieni – a da din ce ai (2 Corinteni 8; 9; Filipeni 4: 10-19)

2. Practice, actuale susţinerea misionarilor sau a altor lucrători şi lucrări sfinte: publicaţii, construcţii; ajutorarea săracilor, daruri pentru copii