Lecția 06. Familia înțeleptului

INTRODUCERE

1. Familia poate să fie o grădină cu flori mari şi mici; o ruină de şantier neterminat sau o construcţie dărâmată (Proverbe 14:11; 12:7)

2. În familie fiecare persoană îşi are locul ei şi fiecare etapă din viaţă, farmecul ei (Proverbe 17:6)


I. SOŢUL ŞI SOŢIA

A. Soţi înţelepţi (Proverbe 14:1)

1. Primesc partenerul de viaţă de la Domnul (Proverbe 18:22; 19:14; 11:22)

2. Vorbesc numai înţelept (Proverbe 16:21, 23; 25:24; 27:15-16; 31:26)

3. Trăiesc într-o permanentă şi profundă iubire (Proverbe 5:15-19; Cântarea Cântărilor).      Pentru înţelept curvia este o nebunie (Proverbe 5:20; 6:32-35; 27:4)

  Cinstea înţelepţilor îi ocroteşte de puterea ispitei – nebunia păcatului (Proverbe 2:10-19; 5:1-13; 22:14; 23:27; 31:3-10, 29-30; 12:4; 11:16)

B. Părinţi înţelepţi

1. Prioritatea lor este educaţia copiilor (Proverbe 22:6; 20:11; 1:8; 4:1-13)

2. Folosesc disciplinarea ca metodă de formare a caracterului (Proverbe 13:24; 19:18; 22:15; 23:13-14; 29:15, 17)


II. FAMILIA ÎNTREAGĂ

A. Copiii (bucuria sau necazul părinţilor - Proverbe 10:1; 17:21; 28:7; 29:3; 17:2)

1. Binecuvântarea ascultării sau blestemul nerespectării poruncii a cincea (Proverbe 6:20-22; 13:1; 30:11, 17)

2. Fericirea copiilor cu părinţi înţelepţi – neprihăniţi (Proverbe 13:22; 14:26; 19:14a; 20:7)

B. Bătrânii (bunicii, părinţii)

1. Patriarhii casei sunt cununa de cinste (Proverbe 16:31; 20:29)

2. Bătrânii sunt promotorii binecuvântării (Proverbe 23:22; 17:13; Exodul 20:5-6)


C. Familia - mediul cel mai propice pentru viaţă (Proverbe 27:8)

1. Pacea este baza belşugului înţelepţilor (Proverbe 17:1; 21:9, 19; 15:6, 27; 21:20; 31:11-25)

2. Ocrotirea Domnului este harul desăvârşit al familiei (Proverbe 24:15-16)


ÎNCHEIERE

1. Înţelepciunea aduce raiul în casă şi duce familia în rai (Proverbe 24:3-4)

2. Înţelepciunea creează o imagine bună a membrilor familiei în societate şi înaintea lui Dumnezeu (Proverbe 31:23, 28-31; 1 Petru 3:1-4)